Clerici slujitori

Eclesiarhul Catedralei:

Preot Păunel Juchi

Tel.: 0745 327 532

 

Preoţi slujitori:

 

Protosinghel Damaschin Rădulescu

Tel.: 0765 966 969

 

Protosinghel Mihail Nagy

Tel.: 0744 856 893