Actualitatea eparhială — 05 iunie 2016

Astăzi, 5 iunie 2016, când facem pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului, se împlinesc cinci ani de la instalarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu ca Arhiepiscop al Alba Iuliei. Emoția și bucuria acestui moment aniversar sunt trăite în taina Bisericii de către poporul lui Dumnezeu, clerici și mireni deopotrivă, care se primenesc, liturghie după liturghie, prin binecuvântarea harică a lui Dumnezeu revărsată din slava cerului, prin succesiunea apostolică a arhiereilor lui Hristos, rânduiți ca făclii luminoase ale credinței în lume.

Misiunea arhipăstorească a Ierarhului nostru în Eparhia pe care o conduce ,,călăuzit de Duhul lui Dumnezeu” (Rom. 8, 14) ne încredințează de pronia divină prin care ni se netezește calea mântuirii și întrezărim poarta luminoasă a Raiului pregătit nouă. Slujind cu râvnă și cu inimă curată vieții duhovnicești a păstoriților săi, Părintele nostru Arhiepiscop Irineu ne îndrumă pe toți cu părinteasca-i dragoste și dreptate, izvorâtă din înțelesul de taină al experienței mistice a rugăciunii și a slujirii sacerdotale și din revelația unei vieți solitare lucrurilor acestei lumi trecătoare și închinate veșnicului Dumnezeu treimic.

Ecoul sentinței lui Hristos rostită înainte de slăvita Sa Înălțare de pe muntele Măslinilor, prin care revarsă Duhul Sfânt asupra aleșilor Săi trimiși la propovăduire până la marginile lumii, răsună astăzi adânc în misiunea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu. Tocmai din acele locuri sfințite, chemat la treapta arhieriei, Chiriarhului nostru i s-a rânduit, mai apoi, să întărească Evanghelia urmând pașii Sfântului Ierotei, să sădească Cuvântul lui Dumnezeu în inimile credincioșilor din Cetatea cărții Sfântului Simion Ștefan și să apere de rătăcirile acestui veac secular fiii strămoșilor păstoriți de către Sfinții Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici.

Suntem încredințați că prin întreaga sa activitate, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, ne poartă pe noi pe toți, iubiții săi păstoriți, spre ,,limanul mântuirii” și la ,,apa odihnei” (Ps. 2, 22). Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, Arbitrul suprem al vieților noastre, ca prin mâna Sa cea atotputernică, să dăruiască iubitului nostru vlădică multă sănătate, belșug de binecuvântări și sporire în nobila misiune de călăuzire spirituală a dreptcredincioșilor din Eparhia noastră.

Întru mulți și binecuvântați ani de rodnică arhipăstorire!

Permanența Consiliului Eparhial

5,909 total views, 3 views today

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Share

Autorul articolului

Redactia Radio Reintregirea

Un post de radio aflat sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, care şi-a început emisia în ziua de 25 decembrie 2001. Ascută live de aici.