A sosit iarăşi luminatul praznic al Sfintelor Paşti. Veniţi să ne bucurăm şi să ne veselim, adresându-ne unii altora salutul creştinesc: HRISTOS A ÎNVIAT! Întâmpinându-ne cu acest salut pascal, exprimăm adevărul fundamental al credinţei noastre în Hristos, Biruitorul morţii şi Stăpânul vieţii.

În Sfânta Evanghelie citim că Duminică, foarte de dimineaţă, pe când femeile mergeau să ungă trupul lui Iisus cu aromate, au văzut piatra răsturnată de pe mormânt. În acel moment, îngerul le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi. A înviat!” (Mc. 16, 6). De atunci, vestea Învierii a devenit mărturisirea de credinţă ce stă la temelia creştinismului.

Hristos, Mântuitorul nostru, este prezent printre noi şi merge alături de noi. El Se lasă, într-un fel, „experimentat” de către cei care-L invocă şi-L iubesc. El dă lumii viaţa nemuritoare, viaţa care vine de la Dumnezeu. De aceea, este bine să ne lăsăm înfăşuraţi în biruinţa luminii lui HRISTOS, care risipeşte tenebrele fricii şi ale tristeţii. Fie ca pacea şi bucuria Învierii Sale să umple sufletele şi casele noastre.

Ascultaţi Mesajul pascal în format audio:

4,549 total views, 2 views today

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Share

Autorul articolului

Cancelaria eparhială