ACUM
   Luni, 22 aprilie 2019   9°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Redacția Radio

PELERINAJ DE IZVORUL TĂMĂDUIRII LA GLOD - 13 APRILIE 2018

02 Apr 2018
17:04
În satul Glod, comuna Almaṣu Mare, judeṭul Alba, existǎ un loc minunat, plin de legendǎ, un loc despre care bǎtrânii satului povestesc lucruri minunate. Aici, ȋn Cheile Glodului, dupǎ ce valea pǎrǎseṣte vatra satului ṣi ȋṣi face loc printre stâncile calcaroase, lǎsând ȋn urmǎ ȋn dreapta ṣi-n stânga câteva peṣteri minunate, care fiecare ȋṣi are istoria ei, ajunge, trecând prin strâmturǎ, la un loc unde de sub o stâncǎ izvorǎṣte cu putere o apǎ pe care sǎtenii nu o beau fǎrǎ rugǎciune, pentru cǎ aceastǎ apǎ este din Izvorul Tǎmǎduirilor. Aṣa au învățat ei din bǎtrâni, care la rândul lor au fost ȋnvǎṭaṭi de mǎicuṭele acelea bǎtrâne, care locuiau la schitul de deasupra izvorului. Nu exista om bolnav ȋn sat care sǎ nu ȋṣi punǎ nǎdejde de vindecare ȋn puterea dumnezeiascǎ ce izvorăște din el. Fiecare familie ṭinea, lângǎ sticla cu aghiasmǎ mare, una cu apǎ de la izvor pe care vineri, ȋn sǎptǎmâna de dupǎ Paṣti, preoṭii din toate satele din jur o sfinṭeau ṣi o ȋmpǎrṭeau credincioṣilor. Era bucurie mare ȋn vinerea Izvorului Tǎmǎduirii. Dupǎ slujba de la izvor, oamenii urcau la micuṭul schit de lemn unde, ȋn poiana plinǎ de pomi fructiferi, se sǎvârsea Sfântul Maslu pentru toti cei bolnavi de acasǎ care aṣteptau sǎ primeascǎ apa tǎmǎduitoare, iar dupǎ slujbă se puneau pe iarbǎ ṣi, scoṭând fiecare merindea cu care a venit, luau parte la agapa frǎṭeascǎ, aṣa cum fǎceau ṣi creṣtinii de demult.Dupǎ agapǎ, fiecare se ȋntorcea acasǎ plin de nǎdejde ṣi bucurie. Odatǎ cu venirea comuniṣtilor acest pelerinaj a fost strict interzis. Totuṣi, oamenii au continuat sǎ meargǎ, deṣi nu se mai fǎcea slujbǎ iar ȋn poiana vechiului schit nu mai avea cine sǎ-i ȋntâmpine. Anii au trecut ṣi Dumnezeu ne-a arǎtat cǎ stǎpâniile lumeṣti sunt trecǎtoare. La izvorul aproape uitat, unde mai mergeau doar creṣtinii foarte evlavioṣi, au ȋnceput din nou sǎ curgǎ mulṭimile . De aceastǎ datǎ ȋnsǎ cei care nu lipsesc niciodatǎ sunt tinerii. Pelerinajul la Izvorul Tǎmaduirilor este unul al tinereṭii pline de entuziasmul credinṭei. Acolo, la izvor, se ȋntâlnesc la rugǎciune iarǎṣi oamenii din comuna Almaṣu Mare cu cei din satele de pe valea Geoagiului ȋnsoṭiṭi de preoṭii lor, aṣa cum era ȋn vechime. Mulṭi istorisesc cu evlavie ce multe binefaceri au primit de la Dumnezeu folosind apa izvorului. Unele mǎrturii sunt cutremurǎtoare. În anul 2011, acolo unde a fost vechiul schit, s-a ridicat un altar de varǎ unde se sǎvârṣeṣte Taina Sfântului Maslu. Noi, preoṭii ṣi credincioṣii din comuna Almaṣu Mare dorim sǎ invitǎm pe toṭi cei care doresc sǎ se ȋmpǎrtǎṣeascǎ de o experienṭǎ duhovniceascǎ unicǎ, sǎ participe alǎturi de noi la rugǎciune ṣi sǎ primeascǎ binecuvântare de la Dumnezeu luând apǎ din izvorul tǎmǎduitor. Totodatǎ, vǎ veṭi putea desfǎta de frumuseṭile naturii din peisajul mirific ce înconjoarǎ zona. Pelerinajul dureazǎ toatǎ ziua ṣi, datoritǎ gradului de dificultate, nu este recomandat persoanelor care nu pot sa-i facǎ faṭǎ din punct de vedere fizic.

Programul din ziua de Izvorul Tǎmǎduirii (vineri 13 aprilie 2018) este urmǎtorul: Ora 7.00 Sfânta Liturghie ȋn biserica din Glod Ora 9.00 plecarea din faṭa casei parohiale Glod Ora 11.30 slujba de sfinṭire a apei la Izvorul Tǎmǎduirilor din Cheile Glodului Ora 12.30 Slujba Sfântului Maslu ȋn altarul de varǎ de pe locul vechiului Schit Urmeazǎ agapa ṣi activitǎṭi tinereṣti La sfârṣit se va pleca spre Glod peste vârful Picui, de unde avem o priveliṣte frumoasǎ asupra Cheilor Cibului ṣi Manǎstirii Buna Vestire.

Vǎ aṣteptǎm cu drag!

Persoane de contact: Pr. Cosmin Voinea Glod - 0742407086 Pr. Florin Achim Almaṣu Mare - 0742392435