ACUM
   Sâmbătă, 23 martie 2019   2°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Sectorul cultural și comunicații media

Parteneriat de succes între Biserică şi instituţii publice pentru prevenirea abandonului şcolar

03 May 2018
19:15
Joi, 3 mai a.c., începând cu ora 11:00, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a participat la Conferinţa cu tema „Prevenirea Abandonului Școlar: Angajament și Dăruire, Impact și Perspectivă”. Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în Sala de conferințe a Hotelului Parc și s-a concretizat într-o prezentare a rezultatelor intervenției asupra nevoilor identificate în cercetarea sociologică derulată în anul școlar 2016-2017, pe un eșantion de 50 cadre didactice și 505 părinți ai copiilor înscriși în Programul ,,Prevenirea abandonului școlar”. În cuvântul pe care l-a rostit, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus următoarele: „Noi, creștinii, suntem călători pe acest pământ. Dar în călătoria noastră spre tărâmul veșnic, ne decidem destinul veșnic. De aceea Hristos a spus: «Faceți bine fără să nădăjduim nimic în schimb și plata voastră va fi multă», iar Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: «Până aveți timp, faceți binele față de toți». Hristos este singurul Care poate să săvârșească binele durabil, dar pentru aceasta are nevoie de colaborarea noastră, de ajutorul nostru. Dacă noi Îl ascultăm, ne vom bucura de prietenia Lui divină, pentru că a spus: «Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți ceea ce Eu vă poruncesc vouă». Acum înțelegem cât de important este să-i ajutăm pe copiii din centrele educaționale, pentru că ei reprezintă primăvara vieții, și dacă vreți, viitorul națiunii. De calitatea lor spirituală și morală depinde starea societății noastre viitoare, reînvierea neamului, prosperitatea acestei țări. Dacă punem suflet în activitatea noastră de formare intelectuală și spiritual-morală a acestor copii, ne validăm sub soarele istoriei ca fii ai Învierii și putem avea certitudinea că într-o zi vom atinge împărăția Învierii, pentru că Domnul a spus: «Cei ce fac fapte bune vor ieși din morminte spre învierea vieții, adică spre răsplată și fericire eternă»”. Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia este o organizaţie non-guvernamentală a Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, având 19 filiale în judeţele Alba şi Mureş şi peste 16 ani de experienţă în asistenţă socială. Asociaţia coordonează cea mai mare reţea judeţeană de centre sociale din Patriarhia Română, la nivelul judeţului Alba existând de mai mulţi ani, cel mai amplu parteneriat în domeniul social, dintre Biserică şi autorităţile judeţene şi locale, din România. În anul 2016, Asociaţia Filantropia a dobândit statutul de organizaţie de utilitate publică. Reţeaua de prevenire a abandonului şcolar din judeţul Alba înseamnă în prezent 24 centre dintre care 12 Centre educaţionale de zi ce funcţionează în sedii proprii şi 12 Centre de prevenire a abandonului şcolar ce funcţionează în cadrul unor şcoli generale. În aceste centre, peste 600 de copii sunt sprijiniţi să nu abandoneze şcoala şi să îşi continue studiile, prevenindu-se în acelaşi timp şi abandonul familial. Ei beneficiază de o masă caldă de prânz, primesc rechizite şcolare şi sunt meditaţi gratuit de cadre didactice specializate care îi ajută să-şi îmbunătăţească situaţia şi rezultatele şcolare. De asemenea, beneficiază în centre şi de consiliere psihologică, de activităţi de dezvoltare personală pentru formarea personalităţii copilului dar şi de activităţi recreative sau de petrecere a timpului liber. Centrele educaţionale funcţionează în baza unei relaţii contractuale între DGASPC Alba şi Filantropia Ortodoxă Alba Iulia iar Centrele de prevenire a abandonului funcţionează şi sunt susţinute financiar printr-un parteneriat între Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Primării şi Fundaţia FAER Reghin. Fundaţia FAER Reghin oferă sprijin financiar prin proiectul „Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile”, proiect derulat de Fundaţia HEKS şi cofinanţat printr-un grant oferit din partea Elveţiei prin intermediul contribuţiei elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Cele două organizaţii au dezvoltat pentru judeţul Alba proiectul „Prevenirea abandonului şcolar”, care este componentă a proiectului mare amintit anterior. În cadrul acestor proiecte, Filantropia Ortodoxă Alba Iulia îşi aduce un aport deosebit atât material, prin resursele antrenate prin fundraising, cât şi social şi educaţional prin facilitarea unor relaţii normale de incluziune socială, formarea şi dezvoltarea unui sistem de valori morale, susţinerea valorificării potenţialelor individuale şi familiale a celor implicaţi.