ACUM
   Sâmbătă, 16 februarie 2019   6°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Sectorul cultural și comunicații media

Ierarhul nostru a conferențiat clericilor din Eparhia Americii

01 Jul 2018
12:51

    Sâmbătă, 30 iunie a.c., s-a desfășurat a doua parte a Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii, sub conducerea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nicolae. În cadrul acestei secțiuni a evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a susținut o conferință tematică ieromonahilor, preoților și diaconilor din Eparhia Americii. Ierarhul nostru le-a vorbit râvnitorilor sacerdoți despre sublimitatea preoției, despre misiunea sfântă la care trebuie să ne ridicăm prin slujirea Dumnezeului Celui viu și a turmei cuvântătoare. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa nu a trecut cu vederea provocările pastorale ale societății contemporane și dificultățile pe care le întâlnim zi de zi în activitatea misionară. Printre altele, în cuvântarea rostită, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus:
    „În lumea noastră răzvrătită și înrăită este multă nelegiuire: crime, violuri, avorturi, divorțuri, păcate împotriva firii, poluarea mediului înconjurător etc. Noaptea păcatului a cuprins lumea, iar răul s-a răspândit pretutindeni ca un cancer înfiorător. Hristos are nevoie de preoți preocupați de a sculpta, zi de zi, efigia Sa divină pe chipul creștinilor. Hristos are nevoie de preoți dăruiți, în primul rând, realităților suprafirești, ca să însuflețească viața reală a omului de azi. De îndeplinirea misiunii preoțești depinde, în mare parte, vitalitatea Bisericii lui Hristos pe pământ. După Sfântul Vasile cel Mare, preoții trebuie să arate «râvnă și sârguință, pentru a aduce o îmbunătățire cât de mică Bisericii».
    Balaurul infernal, Satana, seamănă pretutindeni dezbinare, împiedică sufletele să pătrundă realitățile spirituale și împietrește inimile la chemările iubirii lui Hristos. Preoții au datoria să reacționeze, conlucrând cu Domnul lor pentru viața și mântuirea lumii. Aceasta cere jertfă și dăruire iubitoare, în folosul omenirii. Pentru a oferi lui Dumnezeu sufletele credincioșilor, câștigate pentru adevăr și mântuire, preotul trebuie să fie profund implicat în viața turmei sale, «făcând tot ce-i stă în putință pentru a preveni sufletele cele sănătoase, spre a vindeca pe cele bolnave și spre a smulge din ghearele morții pe cele în agonie», precum sfătuia Părintele profesor Ioan G. Coman. Străduiți-vă, așadar, să slujiți turma cea cuvântătoare prin cuvânt și prin faptă, asemenea lui Hristos, «Marele Păstor al oilor»”.
    În continuare, în cadrul lucrărilor Congresului, mai mulți preoți și reprezentanți ai parohiilor ortodoxe române din Statele Unite ale Americii au prezentat mai multe activități pe care le-au realizat în comunitățile lor și care au avut în prim plan tematica Anului omagial și a Anului comemorativ2018. De asemenea, a fost prezentată activitatea Association of Romanian Orthodox Ladies’ Auxiliary (AROLA) și ai fost invitați la cuvânt și reprezentanți ai altor eparhii ortodoxe din America. La finalul zilei, cei doi ierarhi au participat la slujba Vecerniei, după care s-a dat citire Declarației de reunire, semnată de către toți preoții Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a SUA, în frunte cu Părintele Mitropolit Nicolae. Documentul a fost înmânat Părintelui Arhiepiscop Irineu pentru a fi adus la Alba Iulia, în capitala Marii Uniri. Textul Declarației îndeamnă fiii poporului român să păzească pe mai departe unitatea de credință și de neam, câștigată cu mare preț de către bravii noștri înaintași.