ACUM
   Joi, 06 august 2020   22°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Redacția Radio

Slujire arhierească la biserica Penitenciarului de Maximă Siguranță din Aiud

11 Sep 2018
17:24

Marți, 11 septembrie a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, și Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, s-au aflat la biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din incinta Penitenciarului de Maximă Siguranță din Aiud, cu prilejul Conferinței Naționale a preoților capelani din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Cei doi ierarhi, înconjurați de un numeros sobor de preoți și diaconi, au oficiat slujba de binecuvântare a troiței amplasate în incinta instituției, după care au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

În cuvântul adresat celor prezenți, Părintele Mitropolit Laurențiu a evidențiat faptul că Biserica, în special după căderea regimului comunist, a purtat de grijă necontenit celor aflați în detenție. De asemenea, ierarhul a subliniat importanța misiunii preoților din cadrul penitenciarelor, considerând faptul că slujirea într-un loc al privării de libertate reprezintă, de cele mai multe ori, o misiune delicată. Astfel, preoții au datoria de a-i cerceta pe cei închiși, stârnind în sufletele deținuților nădejdea eliberării și a libertății. În acord cu mesajul evanghelic, ierarhul consideră că, făcând aceasta, preoții Îl cercetează pe Însuși Mântuitorul Hristos, Care a spus: „Întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Mt. 25, 40).

În continuare, Arhipăstorul Alba Iuliei, Părintele Arhiepiscop Irineu, adresându-se celor de față, a spus: „Cu bucurie am poposit astăzi în mijlocul preoților capelani, care lucrează în Unitățile din cadrul ANP. Acordând asistență pastorală persoanelor lipsite de libertate, acești preoți se află în oficiul de recuperare spirituală, fapt bineplăcut lui Dumnezeu, Care nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu (cf. Iez. 33, 11). Slujirea preoților noștri în așezămintele de detenție se exercită prin săvârșirea serviciilor liturgice și prin activități de catehizare și de educație religios-morală și civică. Tratându-i pe deținuți cu iubire și compasiune, capelanii ortodocși ai penitenciarelor Îl slujesc pe Hristos Însuși, Care a zis: «În temniță am fost și ați venit la Mine» (Mt. 25, 36)”.

Reuniunea tuturor clericilor capelani din penitenciare, desfășurată sub genericul „Mărturisire la An Centenar”, are loc în perioada 10-14 septembrie, fiind derulată în contextul Anului 2018 – Anul Omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, i-a oferit distincția Crucea Șaguniană părintelui Liviu Iulian Tarcău, preot capelan al bisericii cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din incinta Penitenciarului de Maximă Siguranță din Aiud.

După oficierea Sfintei Liturghii, Chiriarhul nostru, Părintele Arhiepiscop Irineu, a acordat distincții persoanelor care s-au implicat în mod deosebit în organizarea și buna desfășurare a Conferinței Naționale a preoților capelani din cadrul ANP, precum și pentru întreaga activitate desfășurată. Astfel, Ierarhul nostru a acodat Ordinul „Credință și unire” următoarelor persoane: domnului Comisar șef Itu Ioan Emil, domnului Subcomisar Miheț Mircea Enea și doamnei Subcomisar Bara Iulia Claudia. De asemenea, au fost acordate Diplome de aleasă cinstire următoarelor persoane: domnului Comisar șef Bic Darius Vasile, domnului Subcomisar Bercea Cristian, domnului Urcan Florin, domnului Raica Vasile, domnului Sântimbrean Nicolae, domnului Savu Gabriel Octavian și domnului Botaș Ovidiu Mircea. La final, cei doi ierarhi au primit din partea părintelui Liviu Iulian Tarcău, în numele tuturor preoților din cadrul ANP, o Plachetă comemorativă, simbolizând Centenarul Marii Uniri. 

Biserica din incinta Penitenciarului de Maximă Siguranță din Aiud a fost ridicată între anii 1995-1996. Piatra de temelie a locașului de cult a fost pusă la data de 24 martie 1995, biserica fiind construită exclusiv de către deținuți. Pictura a fost realizată cu ajutorul a doi deținuți pictori, detașați în acest sens din cadrul altor instituții. Biserica a fost târnosită la 20 octombrie 1996 de către un sobor de arhierei, reprezentând cel mai spațios locaș de cult dintre cele aflate în cadrul penitenciarelor din România. În urma unor lucrări de restaurare capitale, locașul de cult a fost binecuvântat, la data de 25 octombrie 2014, de către Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului și Ierarhul nostru, Părintele Arhiepiscop Irineu.

De asemenea, cu prilejul slujirii în municipiul Aiud, cei doi ierarhi au poposit la complexul Schitului „Înălțarea Sfintei Cruci”, așezat pe „Râpa Robilor”, a cărui obște se află sub oblăduirea preacuviosului părinte Protosinghel Gavriil Vărvăruc, Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Alba Iuliei. Ierarhii au putut vizita  altarul din cadrul monumentului reprezentativ al martirilor, precum și osuarul aflat în incinta aceluiași edificiu.