ACUM
   Marţi, 11 august 2020   25°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Sectorul cultural și comunicații media

Slujire arhierească în parohia Sărmașu I, protopopiatul Luduș

23 Sep 2018
13:50

În Duminica a XVIII-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sărmașu I, protopopiatul Luduș. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, diaconul Marius Boar a fost hirotonit preot pe seama parohiei Poarta, protopopiatul Reghin. După săvârșirea Sfintei Liturghii, Chiriarhul nostru a oficiat slujba de binecuvântare a 24 de busturi ale personalităților ce au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri din 1918.

În cuvântul de învățătură, adresându-se credincioșilor prezenți, Arhipăstorul nostru a spus: „Pe marea învolburată a istoriei noastre bimilenare, românii nu şi-au pierdut nădejdea în Atotputernicul Dumnezeu, Care cârmuieşte lumea şi-i mântuieşte pe cei binecredincioşi. În pofida multor suferinţe, nedreptăţi, frustrări şi încercări crude, neamul nostru a ştiut să-şi păstreze fiinţa etnică şi conştiinţa identităţii şi unităţii naţionale. Era convins că tot ce poartă pecetea Crucii va izvorî biruinţă şi bucurie. Din sânul poporului român s-au ridicat bărbaţi luminaţi, patrioţi înflăcăraţi şi eroi bravi care, cu truda lor sau cu sângele lor, au pus temelia României Mari. Recunoştinţa noastră pentru vrednicii înaintaşi se exprimă astăzi, aici, la Sărmaşu, prin binecuvântarea a 24 de busturi ale elitelor autohtone. Privindu-le, suntem conştienţi că avem datoria sacră de a servi Patria străbună cu hărnicie şi spirit de sacrificiu”.

Cele 24 de busturi, reprezentând oameni de cultură, conducători sau ierarhi care au militat pentru înfăptuirea unității de credință și de neam a tuturor românilor, fac parte din cadrul proiectului: „Arc peste timp 1918-2018”. Statuile au fost realizate de către sculptorul Ioan Astăluș, fiind amplasate în curtea Centrului de tineret din orașul Sărmașu. Comunitatea credincioșilor din parohia Sărmașu I se află sub oblăduirea părintelui Ilie Bucur-Cașu, care, pentru râvna și slujirea de care a dat dovadă în activitatea pastorală, a primit Ordinul „Donum Sacrum Unitatis”. De asemenea, cu acest prilej, binefăcătorii și ostenitorii sfântului locaș de închinare au primit din partea Ierarhului nostru Ordinul „Credință și Unire”, precum și Diplome de aleasă cinstire.