ACUM
   Duminică, 26 mai 2019   16°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Redacția Radio

Slujire arhierească în parohia Aiud II

07 Oct 2018
14:38

În Duminica a XX-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Aiud II. Cu acest prilej, Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în biserica cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Aiud. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, diaconul Florin Popa a fost hirotonit preot pe seama parohiei Sânpaul, protopopiatul Târgu-Mureș. După Sfânta Liturghie, Chiriarhul nostru a oficiat Taina Cununiei pentru tinerii Adrian Lazăr și Iulia Crăiță.

În cuvântul de învățătură, adresându-se credincioșilor prezenți, Arhipăstorul nostru a spus: „Câtă vreme trăim, trebuie să ne străduim a umple viața noastră de valori morale, făcând binele cu timp și fără timp, pentru că scris este: «Cei ce fac fapte bune vor ieși din morminte spre învierea vieții, spre răsplată și fericire veșnică» (cf. In. 5, 28-29). Știind că după moarte nu mai este îndreptare, se cuvine să dăm un sens superior vieții noastre, făcând din ea un imn melodios închinat virtuților morale. Fiind încrezători în Hristos, Care a înfrânt puterea morții și a deschis orizontul Învierii, să ne străduim a ne pregăti neîncetat pentru marea întâlnire cu El, precum îndeamnă profetul Amos, care zice: «Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău!» (Amos 4, 12). Așa făcând, vom putea rosti mereu cu demnitate cuvintele pline de speranță: «Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin!»”.

Prinos al dragostei creștinești, biserica cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Aiud a fost edificată între anii 1938-1957, prin strădania neobosită a protopopului Iosif Pop, parohul locului, grăind peste veacuri despre vrednicia și jertfelnicia credincioșilor ortodocși de pe aceste meleaguri. Începând din anul 1957, biserica a fost redată cultului divin, având loc, în timp, numeroase lucrări de reabilitare și înfrumusețare a interiorului și exteriorului locașului de închinare. Biserica a fost târnosită la data de 27 octombrie 1974 de către Mitropolitul Nicolae Mladin al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, protopop al Aiudului fiind preotul Ioan Oniga. Între anii 1990-2016, parohia Aiud II a fost păstorită de către părintele Emil Gâlea. În prezent, în biserica cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Aiud păstoresc preoții Ioan Bogdan, protopop al Aiudului, și Mihai Ciurtin.