ACUM
   Sâmbătă, 29 februarie 2020   -1°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Redacția Radio

Slujire arhierească la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

28 Oct 2018
16:04

În Duminica a XXIV-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Cu acest prilej, Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta institutului de învățământ teologic universitar. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, tânărul Silviu Muntean a fost hirotonit diacon.

În cuvântul de învățătură, Arhipăstorul nostru, adresându-se celor prezenți, a spus: „Urcușul nostru spre înviere se realizează în Biserică, ea fiind «pelerină» spre cer, «laborator» al învierii și «corabia» mântuirii, prin care noi înaintăm la limanul liniștit al Împărăției veșnice. Cine Îl iubește pe Hristos, ascultând poruncile Lui, crede cu tărie și spune și altora că moartea nu este trecere în neființă și nici tunel fără ieșire, ci ea este preludiul învierii, începutul vieții adevărate și al fericirii veșnice. Nu ne îndoim de aceasta, pentru că Hristos Cel răstignit și Înviat ne-a încredințat prin cuvinte mai tari decât moartea, spunându-ne: «Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar de va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine în veac nu va muri» (In. 11, 25-26)”.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituţie de stat publică de învăţământ superior şi cercetare în domeniul teologiei. Facultatea de Teologie Ortodoxă din orașul Marii Uniri şi-a început activitatea academică în anul 1991 cu specializarea „Teologie-Asistenţă Socială”, ulterior luând ființă alte noi specializări, dintre care amintim: „Teologie Pastorală”, în anul 1995, „Muzică Religioasă”, în anul 2014, și „Artă Sacră”, în anul 2018. Misiunea şi idealul educaţional al Facultăţii se sprijină pe credinţă, tradiţie şi valoare ştiinţifică, contribuind, prin acţiuni şi modalităţi specifice, la păstrarea şi afirmarea identităţii confesionale, culturale şi naţionale a românilor, precum și la promovarea şi integrarea activă a tinerilor teologi în circuitul european şi universal de valori.