ACUM
   Duminică, 26 mai 2019   23°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Redacția Radio

Delegațiile Patriarhiei Române și Patriarhiei Ierusalimului au sosit la Alba Iulia

30 Nov 2018
22:47

Vineri, 30 noiembrie a.c., cu o zi înainte de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și a toată Palestina, au sosit, în jurul orei 19.30, dimpreună cu delegațiile celor două Patriarhii Ortodoxe, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Întâistătătorii celor două Biserici Ortodoxe surori au fost întâmpinați de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, înconjurat de numeroși clerici și credincioși din orașul Marii Uniri și din împrejurimi. În continuare, Părintele Arhiepiscop Irineu a oficiat, în Catedrala arhiepiscopală, slujba de Te-Deum și a adresat cuvântul de bun venit delegațiilor celor două Patriarhii Ortodoxe.

În mesajul de întâmpinare adresat Părinților Patriarhi, Ierarhul nostru a evidențiat importanța istorică a zilei de 1 Decembrie 2018, când poporul român aniversează împlinirea a 100 de ani de la făurirea României întregite. Adresându-se Preafericiților Părinți Patriarhi, Arhipăstorul nostru a spus:

„Inimile noastre freamătă de bucurie în aceste zile, când aniversăm Centenarul Marii Uniri. Da, se împlineşte un secol de când s-a format România întregită, în urma tuturor actelor din 1918 (unirea Basarabiei, a Bucovinei, Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu Ţara-Mamă). La 1 Decembrie 1918, s-a pus ultima piatră unghiulară la edificiul României Mari, s-au clădit «temeliile fericirii noastre naţionale viitoare», precum spunea «Bătrânul nației», George Pop de Băsești. 

Atunci, sub cerul Alba Iuliei s-a manifestat un entuziasm fără seamăn, cu aclamații frenetice; aici răsuna o uriașă simfonie a conștiinței naționale, în timp ce steagurile tricolore fâlfâiau deasupra mulțimii. Cei 1228 delegați adunați în Cazinoul Militar și cei peste 100.000 de oameni adunați pe Câmpul lui Horea (deci Parlamentul constituant şi Adunarea naţională populară) au hotărât unirea Transilvaniei cu Patria Mamă, adică înfăptuirea acelui «vis neîmplinit, de-al cărui dor au adormit şi moşii şi părinţii», cum zicea Octavian Goga.

Acum, când comemorăm acel act istoric, la sărbătoarea Centenarului, sunteţi prezent aici, Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh Daniel, ca să-i sporiţi farmecul spiritual. Puteţi face aceasta ca unul care, înaintea tuturor, aţi adus cel mai mare şi mai concret omagiu unităţii de credinţă şi de neam prin construirea Catedralei Naţionale, peste care, în 25 noiembrie, s-a pus pecetea sfinţeniei. Iar astăzi, în 30 noiembrie s-a serbat pentru prima oară hramul ei, Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, cel care ne-a adus pe pământul Daciei Pontice vestea mântuirii şi limba de foc a Duhului Sfânt de pe colina Sionului.

Cât de generoasă este Pronia divină cu noi, românii, pentru că la această grandioasă sărbătoare este prezent, în cel mai istoric oraş al neamului românesc, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul apostolic al Ierusalimului şi a toată Palestina. Aţi venit la noi, Părinte Patriarh, ca să ne aduceţi harul, lumina şi bucuria Betleemului, Taborului, Golgotei, Sfântului Mormânt şi Eleonului. Aţi venit aici să infuzaţi în Cetatea Marii Uniri energiile luminoase ale Locurilor Sfinte, pe unde a călcat oarecând Însuşi Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat şi S-a jertfit ca să aducă popoarelor lumii răscumpărare veşnică şi pacea Împărăţiei Sale.

Preafericirile Voastre, Preafericiţi Părinţi Patriarhi, Vă suntem profund recunoscători că sunteţi aici, pentru ca, în ziua de 1 Decembrie 2018, să invocaţi mila şi binecuvântarea Preasfintei Treimi peste poporul dreptcredincios al României. Doresc să aveţi parte de o experienţă agreabilă la acest măreţ, unic şi memorabil eveniment. Totodată, Vă urez viaţă lungă, cu sănătate, voie bună şi rodire deplină în slujirea apostolică, spre slava lui Hristos-Domnul şi spre binele Bisericii Ortodoxe universale. La mulţi ani! Hronia pola!”.

În continuare, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și a toată Palestina, a remarcat primirea călduroasă și inimoasă de care a avut parte la Catedrala Reîntregirii. De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat faptul că sărbătoarea Zilei Naționale a României ne îndeamnă, cu prilejul prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, la conștientizarea faptului că identitatea națională a poporului român o cuprinde, totodată, și pe cea religioasă. La final cuvântului, Părintele Patriarh Teofil al III-lea i-a adresat urări de îndelungată arhipăstorire Părintelui Arhiepiscop Irineu, precum și tuturor ierarhilor, prezenți la Catedrala Încoronării.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul rostit cu prilejul sosirii la Alba Iulia, i-a adresat alese mulțumiri Părintelui Patriarh Teofil al III-lea pentru faptul că a acceptat invitația de a fi prezent, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, la Catedrala arhiepiscopală. Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mulțumit în mod deosebit Părintelui Arhiepiscop Irineu pentru modul deosebit în care au fost primite delegațiile celor două Patriarhii Ortodoxe.

La final, Părintele Patriarh Daniel și-a exprimat bucuria imensă a faptului că se află, în acest moment istoric, la Catedrala Reîntregirii, lăcaș ce reprezintă un edificiu-simbol al unității tuturor românilor. În semn de aleasă prețuire, Preafericirea Sa i-a oferit Întâistătătorului Eparhiei noastre o cruce de binecuvântare, precum și numeroase cărți de cult pentru Catedrala arhiepiscopală.