ACUM
   Marţi, 04 august 2020   21°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Sectorul cultural și comunicații media

Părintele Arhiepiscop Irineu, în vizită în Țara Sfântă (ziua a II-a)

12 Dec 2018
20:35

Miercuri, 12 decembrie a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, s-a aflat, dimpreună cu grupul de clerici și credincioși din Eparhia noastră, în a doua zi a pelerinajului efectuat în Țara Sfântă. În prima parte a zilei, Ierarhul nostru a vizitat, alături de credincioșii pelerini, Muntele Fericirilor, respectiv locul unde Mântuitorul Hristos le-a predat ucenicilor Săi cele nouă Fericiri. Cu acest prilej, Întâistătătorul Eparhiei noastre i-a îndemnat pe cei prezenți să trăiască mereu conform principiilor morale reliefate în conținutul Fericirilor, ca unele ce reprezintă o veritabilă cheie a Împărăției lui Dumnezeu. 

Fericirile constituie căile prin care putem ajunge la desăvârșire și cu ajutorul cărora ne putem îmbunătăți viața. Acestea reprezintă colierul de aur care îi scoate pe cei răposați din infern, de aceea se citesc și la înmormântare și la Dumnezeiasca Liturghie. Fiecare Fericire în parte aduce și o răsplată din partea lui Dumnezeu, de aceea ne silim să trăim până la sfârșitul vieții moralitatea acestor nouă Fericiri. În acest loc sfânt, pe Muntele Fericirilor, Chiriarhul nostru s-a întâlnit cu un grup de pelerini din Nigeria, cărora le-a adresat cu multă bucurie și dragoste frățească în Hristos-Domnul îndemnuri folositoare de suflet și cuvinte duhovnicești.

Continuând pelerinajul, grupul de pelerini, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, a poposit la Marea Galileii, locul în care Domnul Iisus Hristos și-a recrutat primii ucenici. Cunoscută și sub numele de Marea Tiberiadei sau Lacul Ghenizaretului, în acest frumos spațiu, toate florile și plantele supraviețuiesc, spre uimirea botaniștilor, și despre care citim în Talmud următoarele: „Dacă există un Paradis pe pământ, acesta este Ghenisarul”. Totodată, acest loc binecuvântat a fost numit de către istoricul Iosif Flavius drept „ambiția naturii, unde el forțează acele plante, care în mod normal sunt dușmani, să se agreeze unele pe altele”. În aceste locuri, Mântuitorul Hristos Și-a petrecut mare parte din viața Sa, de la întoarcerea din Egipt până când a plecat la Ierusalim. Pelerinii au fost foarte emoționați pășind pe urmele Domnului nostru și simțind energiile dumnezeiești îmbibate în pietre și în sol.

Călătorind cu corabia pe Marea Tiberiadei, credincioșii s-au bucurat de frumusețea extraordinară a peisajului. Acest loc sfânt pe care a umblat Însuși Domnul Iisus Hristos oferă prilejul de a admira cetățile de pe țărmul mării, unde Acesta a poposit de multe ori, propovăduind Evanghelia și oferind vindecare sufletească și trupească celor suferinzi. Adresându-se grupului de pelerini, Ierarhul nostru a subliniat faptul că, prin prezența în aceste locuri sfinte, credincioșii se unesc în duh cu Acela care umbla pe aici și Care, acum, nu mai este flămând și însetat, ci se află Înălțat pe Tronul Slavei Preasfintei Treimi. Îndemnându-i la un exercițiu meditativ, creștinii pelerini au putut auzi în sufletele lor ecoul cuvintelor Fiului divin și au putut simți euforia mulțimilor care se întrebau cine este omul acesta. Mulți dintre ei L-au recunoscut ca Dumnezeu adevărat coborât din cer.

Tot în această zi, grupul de pelerini, alături de Părintele Arhiepiscop Irineu, s-a aflat la Muntele Tabor, situat la 9 km sud-est de Nazaret. Izolat în mijlocul unei câmpii, acesta domină împrejurimile și dă impresia „unui munte înalt”, după cum este denumit și în Evanghelie (cf. Mt. 17, 1). Aici, Arhipăstorul nostru a citit din Sfânta Evanghelie un pasaj scripturistic, după care le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a evidențiat înțelesul duhovnicesc al Schimbării la Față a Mântuitorului Hristos, minune petrecută înainte de mântuitoarele Sale Pătimiri. Făcând referire la miracolul înfăptuit de către Fiul lui Dumnezeu asupra propriei Sale Persoane pe Muntele Taborului, Chiriarhul nostru, evidențiind posibilitatea noastră de a dobândi asemănarea cu Dumnezeu, a spus, în acord cu mesajul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, următoarele: „Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă” (Mt. 13, 43).

Mai departe, pelerinii au vizitat Cana Galileii, locul în care Mântuitorul Hristos a săvârșit prim aminune, fiind invitat la o nuntă la care a luat parte alături de Preacurata Sa Maică (cf. Ioan, capitolul 2). Încă din secolul al IV-lea aici a fost ridicată o biserică de către Sfânta Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, însă, din cauza vitregiilor vremii, locașul nu mai există în zilele noastre. În ultimele secole, au fost ridicate trei noi biserici unde creștinii pot poposi pentru a se închina. Aici, Arhipăstorul nostru le-a vorbit pelerinilor despre mirele de la nunta la care a luat parte Mântuitorul. După Tradiție, acesta a fost Simon Zilotul sau Cananeanul, care, văzând puterea dumnezeiască a lui Iisus, L-a urmat pe Acesta tot restul vieții sale. 

În continuare, Înaltpreasfinția Sa, însoțit de grupul de clerici și credincioși din Eparhia noastră, a vizitat localitatea Tabgha, situată între Magdala și Capernaum, respectiv locul în care s-a petrecut minunea înmulțirii pâinilor și peștilor. În biserica de aici se găsește piatra pe care Domnul Hristos a așezat cele cinci pâini, în fața căreia se află un mozaic vechi ce reprezintă un coș cu pâine și doi pești. Părintele Arhiepiscop Irineu i-a încredințat pe cei prezenți de faptul că, având credință în Dumnezeu, puținul nostru sporește necontenit prin harul dumnezeiesc care se adaugă lucrării noastre. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să se roage cu credință neșovăielnică Mântuitorului Hristos, Căruia Îi prezentăm toate nevoile și tulburările noastre și de la Care așteptăm cu nădejde intervenția Sa minunată. Aflați în acest loc minunat, grupul de pelerini, dimpreună cu Întâistătătorul Eparhiei noastre, au intonat, cu bucurie și entuziasm, imnul de la Litie: „Bogații au sărăcit”.

În ultima parte a zilei, Părintele Arhiepiscop Irineu a vizitat, dimpreună cu credincioșii pelerini, Biserica reabilitării Sfântului Apostol Petru din Tabgha, edificată pe locul în care Mântuitorul S-a arătat Ucenicilor după slăvita Sa înviere. În acest loc, Domnul înviat a prânzit alături de discipolii Săi și a purtat un dialog cu Sfântul Petru, consemnat în ultimul capitol al Evangheliei după Ioan. Aici, Ierarhul nostru le-a vorbit celor de față despre iubirea iertătoare a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, rostind, în acest sens, următoarele versuri: „Mântuitorule încununat de spini / Oricâte amărăciuni am înghițit pe cale / Mi-s încă stupii sufletului plini / De toată mierea amintirii Tale” (Vasile Voiculescu, Iisus din copilărie). În continuare, Părintele Arhiepiscop Irineu și pelerinii s-au rugat în acest sfânt locaș de închinare și s-au atins de piatra din fața Altarului, unde a fost masa la care au prânzit Apostolii împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos.