ACUM
   Marţi, 31 martie 2020   1°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Redacția Radio

Vizită arhierească la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia

04 Apr 2019
14:43

Joi, 4 aprilie 2019, începând cu ora 10.00, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a efectuat o vizită la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia. Cu acest prilej, Ierarhul nostru s-a întâlnit cu elevii din cadrul secției Teologie Pastorală, clasele IX-XII, cărora le-a adresat numeroase sfaturi duhovnicești. Prin vizitele periodice efectuate la Seminarul Teologic, Părintele Arhiepiscop Irineu se îngrijește îndeaproape de formarea spirituală a tinerilor teologi, oferindu-le povețe și îndemnuri folositoare de suflet. Începând cu anul 2013, Director al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia este părintele prof. dr. Eugen Pintea.

Adresându-se elevilor seminariști, Întâistătătorul Eparhiei noastre a reliefat chipurile luminoase ale Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, subliniind totodată faptul că aceștia, prin viața și opera lor, constituie pilde vii și demne de urmat pentru fiecare dintre noi. În cuvântul rostit cu prilejul vizitei efectuate la Seminarul Teologic din Cetatea Marii Uniri, Arhipăstorul nostru a spus: „Încă de la începutul arhipăstoririi mele la Alba Iulia, mi-am propus să vin, din când în când, în mijlocul elevilor seminariști, spre a le vorbi despre Sfinții Părinți ai Bisericii, adevărate modele pe plan duhovnicesc, cultural și social. În aceste vremuri de criză morală, când tinerii noștri sunt asaltați de tot felul de idoli moderni sau modele false, exemplul pozitiv al Sfinților Părinți le este de folos, pentru ca ei să se mențină pe linia binelui moral”.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia a fost înființat în anul 1991, reprezentând una dintre instituțiile de învățământ de elită ale orașului Marii Uniri. Având ca plan general de activitate formarea conștiinței duhovnicești a viitorilor preoți și profesori de Religie, Seminarul Teologic albaiulian urmărește, totodată, pregătirea de ansamblu a tinerilor teologi, planul de învățământ cuprinzând atât discipline teologice, cât și discipline laice. Din anul 2002, pe lângă secția Teologie Pastorală, a fost înființată o clasă de Filologie (profil uman) specializare deschisă băieților și fetelor deopotrivă.

De asemenea, începând cu anul școlar 2010-2011, în coordonarea Seminarului Teologic a intrat și ciclul gimnazial (clasele V-VIII) în cadrul căruia este studiată programa comună tuturor unităților de învățământ. Din 2013, a fost întemeiată o nouă clasă la profilul uman, cu specializarea Știinţe Sociale, iar din anul 2014 s-a înființat și ciclul primar. Astfel, în ultimii ani, numărul elevilor seminariști a crescut de la 270 la 600, tinerii optând cu multă încredere și dragoste spre a studia într-un climat favorabil, propice formării personalității lor. 

În acest sens, pentru o dezvoltare adecvată și armonioasă a învățământului teologic ortodox preuniversitar din vechea Cetate a Bălgradului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu dorește ca în viitorul apropiat, în incinta complexului Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, să aibă loc edificarea unei noi clădiri, răspunzând astfel cu dragoste arhipărintească dorinței tinerilor de a urma cursurile școlii teologice liceale din orașul nostru.