ACUM
   Miercuri, 27 mai 2020   16°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Redacția Radio

Praznicul Înălțării Domnului, la Catedrala Reîntregirii

06 Jun 2019
14:16

În joia din săptămâna a VI-a după Sfintele Paști, în ziua Praznicului Înălțării Domnului (Ziua Eroilor), Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Catedrala Reîntregirii din Cetatea Marii Uniri. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși albaiulieni, elevi seminariști și studenți teologi. La momentul rânduit din cadrul slujbei, tânărul Sergiu Iacob a fost hirotonit diacon. De asemenea, după celebrarea Sfintei Liturghii, Arhipăstorul nostru a săvârșit slujba Parastasului în cinstea Eroilor Neamului nostru, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pentru credința și unitatea poporului român.

Adresându-se celor prezenți, Întâistătătorul Eparhiei noastre a spus: „Să-L lăudăm pe Dumnezeu Care a înălțat la ceruri firea noastră cea căzută și a așezat-o pe tronul Dumnezeirii, de-a dreapta Tatălui, în persoana lui Hristos, Mijlocitorul nostru la ceruri. Conștienți că n-avem pe pământ cetate stătătoare, să țintim spre lucrurile de sus, unde se află Hristos, «Înaintemergătorul» nostru la cer și «Căpetenia» noastră Care ne-a deschis Raiul. Privind la martirii Bisericii și la eroii neamului nostru care s-au jertfit pentru o cauză sfântă, să suferim totul pentru Împărăția cea de sus și pentru triumful adevărului, dreptății și frumosului, încredințați că pe calea cea strâmtă a crucii putem ajunge în Rai. Să-L rugăm pe Hristos Cel proslăvit și înălțat la ceruri să întărească nădejdea noastră în viitorul veșnic și să ne facă biruitori asupra păcatului, pentru ca numele noastre să fie înscrise în ceruri”.