ACUM
   Marţi, 31 martie 2020   1°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Sectorul cultural și comunicații media

Conferință pastoral-misionară în protopopiatul Câmpeni

13 Nov 2019
16:51

Miercuri, 13 noiembrie 2019, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul clericilor din protopopiatul Câmpeni, cu prilejul conferinței pastoral-misionare semestriale. Conferința din Țara Moților a fost ultima din seria celor zece întruniri de toamnă din Eparhia Alba Iuliei. În contextul Anului comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, conferințele s-au derulat sub genericul „Importanța Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții în viața și în slujirea preotului”.

În primul rând, preoții au vorbit despre Sfânta Scriptură ca izvor de har și de cunoaștere, subliniind importanța citirii zilnice a Cuvântului lui Dumnezeu și importanța folosirii Bibliei în propovăduirea Cuvântului. Totodată, s-a insistat și asupra citirii duhovnicești a Scripturilor, printr-o lectio divina ortodoxă, ascultând cuvântul revelat și sădindu-l în suflet. Acest demers spiritual și hermeneutic se bazează pe patru elemente care constituie și trepte în citirea Scripturii: lectio, meditatio, oratio și contemplatio.
 
În al doilea rând, părinții s-au oprit asupra Sfintei Tradiții ca memorie vie și dinamică a experienței eclesiale. A fost subliniată valoarea teologică și duhovnicească a operelor Sfinților Părinți ai Bisericii și ale scriitorilor bisericești, precum și importanța literaturii filocalice și a cărților de spiritualitate creștină. Aceste scrieri care reprezintă adevărate comori ale Ortodoxiei ne deschid calea spre cunoașterea lui Dumnezeu și spre desăvârșirea morală, asumându-ne o lectură tihnită dublată de un efort ascetic și de meditația patristică.

În al treilea rând, păstorii sufletești au reliefat mai multe chipuri bibliofile de slujitori ai Bisericii, atât din rândul clerului, cât și al mirenilor angajați spiritual în viața eclesială. Au fost evidențiate viața patriarhului Nicodim Munteanu, traducător al Sfintei Scripturi, și viața patriarhului Iustin Moisescu, iubitor al scrierilor patristice. De asemenea, au fost ilustrate și lucrările de traducere în limba română a cărților bisericești și a cărților cu conținut teologic și duhovniceasc, realizate de diverși ierarhi, clerici, teologi și mireni, de-a lungul ultimelor patru secole.

În cadrul ultimei conferințe de toamnă din acest an, începând cu ora 10.00, în prezența Arhipăstorului nostru, a fost oficiată slujba de Te-Deum de către un sobor de preoți la biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din parohia Câmpeni-Vale. În continuare, în Sala de conferințe a protopopiatului, s-au derulat lucrările conferinței, sub conducerea Întâistătătorului Eparhiei noastre.

În prima parte a conferinței, părintele protopop Andrei Bâldea a adresat celor prezenți cuvântul de bun venit, după care Ierarhul nostru a prezidat lucrările sesiunii. Referatele din cadrul întrunirii au fost susținute de către părintele Sorin Trif, preot al parohiei Trifești, părintele Călin Oprean, preot al parohiei Mogoș-Miclești, și părintele Florin Bărbușu, preot al parohiei Ocoliș, care, au abordat pe larg tema conferinței, accentuând valoarea Scripturii, cu prilejul Zilei Bibliei (13 noiembrie). În continuare, pentru o mai bună înțelegere a subiectelor dezbătute, în completarea prelegerilor susținute, au mai luat cuvântul patru clerici, după care Părintele Arhiepiscop Irineu le-a adresat păstorilor de suflete un cuvânt ziditor, reliefând chipurile iluștrilor Patriarhi Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu.

Adresându-se clericilor din protopopiatul Câmpeni, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a spus: „Chipurile luminoase ale foștilor Patriarhi ai României, Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, constituie pentru noi pilde de iubire față de cuvântul lui Dumnezeu, cuprins în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii. În această lume asaltată de modele false și marcată de anestezie morală, biografiile înaintașilor noștri sunt edificatoare. Ele ne stimulează în dăltuirea caracterului nostru și în promovarea valorilor evanghelice și culturale”.

Preot Oliviu Botoi