ACUM
   Luni, 13 iulie 2020   12°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Sectorul cultural și comunicații media

Lucrările Consiliului și ale Adunării eparhiale în Arhiepiscopia Alba Iuliei

23 Jan 2020
12:52


În ziua de 23 ianuarie 2020, în Cetatea Marii Uniri s-au derulat lucrările Consiliului eparhial și ale Adunării eparhiale din Arhiepiscopia Alba Iuliei. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, de la ora 9:00, în sala de conferințe a Căminului bisericesc Peregrinus din incinta Mănăstirii „Hristos Pantocrator”, a fost deschisă prima ședință din acest an a Consiliului eparhial, în cadrul căreia au fost analizate câteva problematici de natură patrimonială din ultima parte a anului trecut și au fost prezentate proiectele pentru anul care a început. În preambulul întrunirii în plen a membrilor Adunării eparhiale, au avut loc ședințele de bilanț ale celor cinci comisii de lucru: administrativ-bisericească; culturală și educațională; economică, bugetară și patrimonială; social-filantropică și organizatorică, juridică și de validare. În cadrul acestor ședințe, au fost dezbătute activitățile sectoarelor de activitate ale Administrației eparhiale și au fost discutate proiectele pentru anul în curs.

Începând cu ora 10:30, după slujba de Te-Deum oficiată de Chiriarhul nostru, a debutat ședința Adunării eparhiale la care au luat parte cei 30 de membri aleși din cuprinsul protoieriilor din județele Alba și Mureș, la care s-au alăturat, în calitate de invitați, prefectul județului Alba, conducătorii instituțiilor de învățământ teologic din Eparhie, inspectorii școlari de religie, părinții protopopi, stareți și starețe și alți invitați speciali. În deschiderea evenimentului, Părintele Arhiepiscop Irineu, în calitate de președinte al Adunării eparhiale, a adresat un cuvânt de bun venit tuturor celor prezenți, evidențiind importanța slujirii Bisericii strămoșești în contextul socio-istoric al noilor provocări ideologice ale începutului mileniului III. În continuare, părinții consilieri eparhiali au prezentat sinteza rapoartelor generale ale celor patru sectoare de activitate ale Centrului eparhial (administrativ-bisericesc, cultural, economic și social-misionar). Mai departe, au luat cuvântul câțiva membri din Adunarea eparhială, după care rapoartele prezentate au fost votate în unanimitate.

La finalul acestei reuniuni anuale, Întâistătătorul Eparhiei noastre a adresat mulțumiri tuturor membrilor Adunării eparhiale și le-a urat spor în activitățile pe care le realizează fiecare dintre aceștia. Referindu-se la lucrările acestui organism deliberativ bisericesc, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a spus: „La Adunarea eparhială s-a evidențiat bogata activitate desfășurată în diverse sectoare ale Eparhiei noastre. Din rapoartele generale ce au fost prezentate astăzi, am înțeles că prin conlucrare jertfelnică cu Hristos, «capul Bisericii», putem fi celule vii și roditoare spre zidirea corpului eclezial, adică a trupului tainic al lui Hristos, Cel ce este cu noi până la sfârșitul veacului. Cu toții am constatat că acest timp trecător este prețios și trebuie să-I dăm Mântuitorului nostru fiecare clipă, lăsându-L pe El să ne organizeze viața. Fiind umili, ascultători și plini de zel în slujirea lui Hristos și a Bisericii Sale, putem contribui la stârpirea răului din societate și la cultivarea binelui moral care vindecă și regenerează realitatea înconjurătoare”.