ACUM
   Vineri, 03 aprilie 2020   -4°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Redacția Radio

Studenții teologi albaiulieni, pelerini la vechile vetre monahale argeșene

18 Feb 2020
10:51

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în perioada 14-15 februarie a.c., un grup de studenți teologi albaiulieni a efectuat o vizită în ținutul plin de istorie al județului Argeș. Beneficiarii acestui pelerinaj au fost tinerii care pe parcursul primului semestru al acestui an universitar au manifestat un interes sporit față de programul liturgic de la paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și și-au adus aportul la înfrumusețarea acestuia prin citirea și cântarea de la strană.

După cum se cuvenea, călătoria lor pe urmele destoinicilor voievozi ai Țării Românești a început cu cea mai veche ctitorie voievodală, biserica „Sfântul Nicolae” din Curtea de Argeș, ridicată la mijlocul veacului al XIV-lea de domnitorul Basarab I. De aici, pașii li s-au îndreptat spre monumentala zidire a Sfântului Voievod Neagoe Basarab, binecunoscuta Mănăstire Curtea de Argeș, pe care călătorul arab creștin Paul de Alep o numește, la 1654, „una din minunile lumii”. Mănăstirea, care din 1894 adăpostește moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia, a devenit în 1914, odată cu înmormântarea Regelui Carol I, necropola Familiei Regale a României.

Sentimente de profundă bucurie lăuntrică și responsabilitate au cuprins sufletele tinerilor pelerini când au trecut pragul așezămintelor monahale rupestre de la Corbii de Piatră și Nămăiești, a căror vechime ne duce cu gândul la începuturile creștinismului la sud de Carpați. La Mausoleul de la Mateiaș au adus un prinos de recunoștință celor 2300 de ostași români care și-au pierdut viața în cumplitele lupte purtate în acea trecătoare în toamna anului 1916. Punctul culminant al pelerinajului l-a constituit Mănăstirea „Cetățuia Negru-Vodă”, locul unde s-a nevoit Sfântul Ioanichie de la Muscel. Vatra monahală, aflată la o altitudine de 880 de metri, pe piscul unui munte ce străjuiește malul stâng al râului Dâmbovița, este supranumită „Meteora României”, fiind considerată una dintre cele mai grele sihăstrii de pe cuprinsul țării noastre.

Coborând lin spre Câmpulung, prima capitală a Țării Românești, studenții noștri au poposit la locul unde este așezată racla cu moaștele Sfântului Ioanichie, aflată în biserica mare a Mănăstirii Negru Vodă. Participarea la dumnezeieștile slujbe și cinstirea multor odoare sfinte din ținutul Muscelului le-au dăruit tinerilor teologi albaiulieni o adâncă liniște suflească, le-au întărit credința și le-au sporit râvna spre rugăciune. Pentru toate acestea, dăm slavă Preamilostivului Dumnezeu și mulțumim, cu aleasă prețuire, tuturor celor care ne-au sprijinit material pentru realizarea acestui proiect.

Pr. Cristian Rațiu