ACUM
   Vineri, 03 aprilie 2020   -3°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Sectorul cultural și comunicații media

Ședință de lucru a preoților consilieri eparhiali și a preoților protopopi din Arhiepiscopia Alba Iuliei

18 Feb 2020
19:29

Cu deosebită grijă și dragoste părintească și cu înțeleaptă responsabilitate și râvnă arhipăstorească, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu veghează asupra clericilor și credincioșilor de pe frumoasele plaiuri ale Mureșului și ale Albei. Pe lângă bogata și diversificata activitate liturgic-pastorală, administrativ-gospodărească, cultural-mediatică și social-filantropică pe care o realizează Chiriarhul nostru în fiecare zi „cu timp și fără timp” (2 Tim. 4, 2), acesta încearcă să le insufle preoților din parohiile Eparhiei dragostea și grija față de turma ce le-a fost încredințată și să le inspire râvna pentru „casa lui Dumnezeu” (cf. I Tim. 3, 15), după cum se exprimă deseori Înaltpreasfinția Sa. În acest sens, de câteva ori pe an, Părintele Arhiepiscop Irineu, împreună cu părinții consilieri eparhiali, organizează ședințe de lucru cu Părinții protopopi din cele zece protopopiate ale Eparhiei noastre.

În urma desfășurării lucrărilor Adunării eparhiale și ale Consiliului eparhial în luna ianuarie, unde au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul trecut și perspectivele de acțiune și noile proiecte pentru anul curent, marți, 18 februarie 2020, a avut loc prima ședință de lucru din acest an cu părinții consilieri și cu părinții protopopi, sub conducerea Arhipăstorului nostru. În prima parte a întâlnirii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a adresat un gând duhovnicesc colaboratorilor săi direcți și le-a mulțumit pentru activitatea pe care o derulează fiecare dintre aceștia în cadrul sectoarelor administrației eparhiale și în întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În continuare, le-a fost oferit cuvântul consilierilor de resort și inspectorului eparhial pentru a expune problemele specifice cu care se confruntă în activitatea sectorului pe care îl coordonează.

În primul rând, s-a discutat despre activitatea liturgic-sacramentală a preoților parohi și despre buna rânduială a locașului de rugăciune din inima comunității unde păstoresc. După cum bine se știe, Chiriarhul nostru îi îndeamnă constant pe preoții din Eparhie să oficieze cu regularitate slujbele bisericești după un program bine stabilit, făcut cunoscut printre credincioșii parohiei. De asemenea, caracterul tainic și mistic al slujbelor ortodoxe impune de la sine o mare responsabilitate și conștiinciozitate a sacerdotului în celebrarea actelor liturgice, care sunt de o frumusețe negrăită atunci când se desfășoară după rânduielile tipiconale stabilite de Sfinții Părinți și actualizate de Sfântul Sinod. Totodată, spațiul eclesial trebuie să fie păstrat în curățenie și să fie înzestrat cu cele necesare cultului. În acest context, au fost purtate și discuții legate de provocările actuale privind oficierea Tainei Sfântului Botez și a Tainei Cununiei.

În al doilea rând, în cadrul ședinței au fost abordate problemele de natură economică și patrimonială, privind buna organizare a șantierelor noilor biserici, a capelelor mortuare, a caselor parohiale, a centrelor catehetice și de tineret, precum și posibilitățile concrete de restaurare și reabilitare a bisericilor vechi și, în mod special, a monumentelor istorice aflate într-o stare critică de degradare. De asemenea, a fost avut în vedere și patrimoniul mobil al parohiei, cărți, icoane, veșminte și alte odoare, care trebuie păstrat în bune condiții și indexat în registrele de inventar, după reglementările statutare și regulamentare ale Bisericii Ortodoxe Române.

În al treilea rând, s-a discutat pe larg despre comunicarea și prezența clericilor în mediul on-line, în contextul unei societăți care este tot mai prezentă în viața digitală decât în cea reală. Cu toate că recunoaștem noua paradigmă și provocare pastorală a Bisericii și exploatăm areopagul mediatic ca mijloc de misiune, totuși s-a recomandat preoților să utilizeze cu discernământ și cu măsură rețelele de socializare în viața lor privată și în activitatea pastoral-misionară, acordând mai mult timp comuniunii reale, nu virtuale, cu credincioșii parohiei, în cadrul sfintelor slujbe și a diverselor acțiuni parohiale. Tot aici, s-a vorbit despre evenimentele care pot fi găzduite în locașul de închinare și despre cele care se cade să fie organizate în spații adaptate: școli, cămine culturale, centre catehetice, săli de spectacol etc.

În al patrulea rând, au fost prezentate mai multe inițiative ale Centrului eparhial referitoare la organizarea unor proiecte dedicate tinerilor și a unor programe de cateheză parohială, în contextul Anului omagial al pastorației părinților și copiilor. A fost diseminat Programul național de tabere pentru copii, tineri și familii Tineri în acțiune! și au fost amintite locațiile taberelor de vară organizate de Arhiepiscopia Alba Iuliei. De asemenea, au fost expuse tematicile școlilor de vară parohiale și conceptul programului național catehetic Hristos împărtășit copiilor, în scopul implicării cât mai multor parohii și școli în aceste activități. Pentru o organizare eficientă și corelată cu nevoile reale ale tinerilor și ale comunităților parohiale din Alba și Mureș privind misiunea cu tinerii și nu numai, vor fi organizate training-uri, workshop-uri și ședințe punctuale de lucru în vederea elaborării unei strategii de acțiune la nivelul întregii Eparhii, fiind luate în considerare specificul local, posibilitățile infrastructurale și resursele umane implicate.

În al cincilea rând, au fost aduse în discuție chestiunile privind activitatea social-filantropică a Eparhiei și a fiecărei parohii în parte. Preoții au fost îndemnați să încerce să vină în sprijinul parohienilor cu lipsuri materiale și să se preocupe de situațiile critice intervenite în viața enoriașilor (accidente, incendii, pagube, decesuri ș.a.), identificând, alături de Comitetul parohial, soluții pentru remedierea problemelor care apar în viața comunității. Tot aici, au fost dezbătute propunerile Centrului eparhial legate de organizarea activităților proviață în parohiile din Arhiepiscopia Alba Iuliei. În ultima parte a ședinței, părinții protopopi au prezentat mai multe probleme de ordin administrativ cu care se confruntă în activitatea lor, au adresat întrebări lămuritoare privind prevederile noului Statut de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române și privind întocmirea documentelor oficiale.

În cei aproape nouă ani de arhipăstorire în județele Mureș și Alba, Chiriarhul nostru a inițiat numeroase proiecte cultural-misionare și a deschis linii noi de acțiune socială străduindu-se ca Eparhia pe care o conduce să se ridice la nivelul așteptărilor contemporane și să facă față noilor provocări ideologice ale lumii postmoderne. Peste toate acestea, însă, stă dorința sa fierbinte ca păstorii sufletești să depună eforturi pentru a-i aduce pe toți credincioșii la Hristos și a-i face mădulare vii ale Bisericii străbune, lucrând mereu după deviza paulină pe care ne-o amintește mereu: „Fă lucrare de evanghelist, slujba ta fă-o deplin” (2 Tim. 4, 5).

Pr. Oliviu Botoi