ACUM
   Sâmbătă, 30 mai 2020   10°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Redacția Radio

Concursul Național-Catehetic „Iubirea lui Hristos în familia mea”, implementat în parohia Delenii, protopopiatul Târnăveni

02 Apr 2020
23:50

Intitulat sugestiv „Hristos – Prietenul familiei mele”, prezentul miniproiect s-a axat pe susținerea și promovarea valorilor familiei în societatea modernă contemporană prin organizarea de activități interactive, cultural-filantropice „pentru familie”, propunându-și să fie un „instrument” de apropiere a părinților de copii, de a-i sprijini în a se înțelege mai bine reciproc, de a avea încredere deplină unii în ceilalți, de a depăși cu ușurință situațiile de criză care apar adesea în viața de familie - altfel spus - de a-i ajuta să devină cei mai buni prieteni. Astfel, pe durata a șapte săptămâni, copiii Parohiei Ortodoxe Delenii au fost angrenați într-o serie de activități cultural-filantropice, artistice și educative complexe și inovative, care au contura un cadru adecvat, ce le-a oferit oportunitatea dezvoltării și completării educației formale de care beneficiază în mod tradițional, beneficiind de suporturi și „instrumente” moderne.

De asemenea, prima dată aceștia au creat echipe de succes împreună cu părinții lor, iar cele mai frumoase „roade” nu au întârziat să apară: petrecerea unui timp de calitate în familie, conștientizarea și aprofundarea valorilor familiei creștine, responsabilizarea, deopotrivă, a părinților și copiilor cu privire la necesitatea de a e asculta și a se înțelege reciproc, pentru a evita apariția eventualelor conflicte în familie, managementul conflictelor în familie. Totodată, au fost puse bazele unei rețele sociale (formată din biserică, școală și autorități locale) care să conlucreze permanent pentru apărarea familiei creștine în fața provocărilor actuale și educarea copiilor în spiritul valorilor moral-religioase.

Obiectivele specifice ale miniproiectului au vizat:
- identificarea principalelor provocări și soluții la probleme cu care se confruntă familia creștină în perioada „modernă” actuală, prin organizarea a două evenimente cultural-educative și interactive la care au luat parte familii (părinți și copii) și specialiști ai domeniului;
- creșterea gradului de recunoaștere și promovare a valorilor familiei creștine, a demnității nașterii de prunci și a familiilor-model pentru comunitatea ortodoxă, prin premierea mamelor „eroine”;
- creșterea gradului de interes al copiilor față de istoricul familial, încurajarea lucrului în echipă copii-părinți și a petrecerii unui timp liber constructiv împreună, precum și a competiției între copii prin organizarea seminarului-concurs „Arborele genealogic al familiei mele”;
- îmbunătățirea nivelului de educație informală a copiilor prin inserarea principiilor și valorilor moral-religioase, într-un cadru propice și adecvat valorificării și expunerii unor aptitudini și abilități personale și profesionale ale acestora (creativitate, imaginație, comunicare, aptitudini artistice, lucru în echipă), prin intermediul unui atelier hand made de confecționare obiecte tematice specifice Zilei Internaționale a Femeii (8 martie);
- creșterea gradului de respect și atașament al copiilor față de persoanele vârstnice și aflate în suferință, prin efectuarea de vizite pastorale la domiciliul acestora și petrecerea unui timp liber de calitate împreună cu „bunicii comunității”.

Grupul țintă al miniproiectului (beneficiarii) a vizat: a) 23 copii cu vârste cuprinse între 7 – 17 ani, elevi ai ciclurilor de învățământ primar și gimnazial la Școala Gimnazială Băgaciu și ai ciclului liceal înmatriculați la Liceul Tehnic Târnăveni; b) 10 „bunici ai comunității” - vârstnici aflați în suferință (imobilizați la pat) și c) 18 mame „eroine” care au dat naștere unui număr de minim trei copii. Activitățile miniproiectului au îmbinat metodele pedagogice moderne de tip brainstorming și team building cu cele practice, oferind participanților o sferă largă de a recepta mai eficient mesajele transmise. Acestea au fost structurate după cum urmează:

Activitatea 1: Organizarea workshop-ului „Familia creștină în era tehnologică modernă: provocări și perspective”. Evenimentul, o premieră pentru parohia noastră, a urmărit identificarea principalelor provocări cu care se confruntă familia creștină în societatea noastră aflată în plin proces de digitalizare, când relațiile interumane se mută tot mai mult în spațiul virtual, iar timpul fizic, răbdarea și activitățile petrecute în familie devin pe zi ce trece tot mai puține. În acest sens, s-a concluzionat că deși în trecut părinții erau mult mai apropiați de copii din punct de vedere fizic (copiii mergeau împreună cu părinții pentru efectuarea muncii la câmp), erau însă mai îndepărtați din punct de vedere psihologic (din necunoaștere sau rușine, erau evitate discuțiile în familie legate de subiecte intime, probleme personale etc.), comparativ cu situația zilelor noastre când se constată un grad de îndepărtare fizică tot mai mare (în zilele noastre, părinții au locuri de muncă la care nu merg însoțiți de copii, deseori efectuând chiar ore suplimentare), însă apropierea psihologică este tot mai profundă, constatându-se o deschidere tot mai mare atât din partea copiilor, cât și din partea părinților, spre a aborda subiecte de interes pentru tânăra generație.

Totodată, s-a constatat că părinții, „prinși” cu îndatoririle de la locul de muncă, care continuă adesea și acasă, urmate de cele casnice, „uită” să mai fie atenți la nevoile și problemele copiilor, având tendința de a-i trata cu superficialitate. Pe de altă parte, la rândul lor, copiii alocă prea mult timp jocurilor pe telefon/tabletă și rețelelor de socializare și prea puțin timp studiului, fiind concentrați mai degrabă pe înghegarea și extinderea relațiilor sociale „virtuale”. S-a propus în acest ca zilnic, timp de cel puțin o oră, atât părinții cât și copiii să renunțe la toate „urgențele”, precum și la mijloacele tehnologice (telefon, TV, PC, tabletă) și să își dedice timpul făcând plimbări în natură împreună, discutând, spunând bancuri și glume, etc. De asemenea, în cadrul evenimentului au fost puse bazele unei rețele sociale (având ca membri fondatori Parohia Ortodoxă Delenii, Școala Gimnazială Băgaciu și Primăria Comunei Băgaciu), care va veghea la identificarea de soluții pentru apărarea familiei creștine în fața provocărilor actuale și educarea copiilor în spiritul valorilor moral-religioase, precum și la responsabilizarea societății cu privire la obligațiile care îi revin în formarea tinerei generații. Pe viitor urmărește extinderea acestei rețele sociale, prin cooptarea cât mai multor actori sociali (operatori economici, entități din sistemul de sănătate, sistemul de apărare, etc.).

Activitatea 2: Organizarea seminarului-concurs „Arborele genealogic al familiei mele”. În cadrul activității elevii au realizat arborele genealogic al familiei din care provin, având folosindu-se de instrumente inedite, pentru a obține cele mai frumoase și originale lucrări: fotografii de familie, desene, obiecte decorative, etc. Pentru realizarea unor lucrări cât mai bine documentate, a fost încurajată munca în echipă cu părinții, în vederea cunoașterii istoricului familial, dar și pentru a petrece timp constructiv în familie, „depănând” amintiri și întâmplări inedite din trecutul familiei. Astfel, elevii au reușit să se identifice cu acuratețe cu „înaintașii” lor din prisma asemănărilor fizice, obiceiurilor, hobby-urilor, preferințelor, îndeletnicirilor, etc. și au aflat cu surprindere de ocupațiile pe care astăzi oamenii nu le mai practică. Lucrările rezultate au fost prezentate, iar cele mai apreciate au fost premiate cu diplome, premii în bani, icoane și cărți religioase, de rugăciune și literatură (valoarea totală a acestora fiind de 809,00 lei).

Activitatea 3: Organizarea și desfășurarea atelierului hand made de confecționare obiecte tematice specifice Zilei Internaționale a Femeii (8 martie) intitulat „Dar pentru mama”. În cadrul a două întâlniri elevii au confecționat 210 mărțișoare și felicitări având ca simbolistică primăvara, mărțișorul, ziua mamei și a femeii. O parte dintre frumoasele creații au făcut obiectul unui vernisaj de expoziție cu licitație („vizitatorii” având posibilitatea de a achiziționa produsele preferate în schimbul unei sume de bani, stabilite la aprecierea acestora), în vederea asigurării finanțării prezentului miniproiect, dar și pentru a oferi un sprijin copiilor din parohie aflați în dificultăți materiale. Cealaltă parte a fost dăruită persoanelor vârstnice din parohie - „bunicii comunității” -, aflate pe patul de suferință (la domiciliu), cu prilejul vizitei pastorale efectuate în acest sens de copii împreună cu părintele paroh și cu doamna educatoare. Acestă activitate cultural-filantropică se dorește a fi un instrument catehetic modern, agreat de copii, în cadrul acesteia au fost îmbinate în mod armonios activitățile practice, de creație, cu rugăciunea și discuțiile tematice interactive legate de prețuirea mamei și a familiei, precum și de cinstire a Maicii Domnului. De asemenea, aceasta a fost un prilej de socializare și dezvoltare a abilităților practice ale copiilor, precum și a capacității acestora de argumentare logică, scultare și de a-și transmite emoțiile. Nu în ultimul rând, activitatea se dorește a fi o mângâiere pentru bunicuții parohiei care, copleșiți de bătrânețe, neputințe și de suferințe, „rupți” de mediul lor obișnuit, ajung să fie uitați de comunitate, în special de tineri.

Activitatea 4: Organizarea conferinței duhovnicești „Mama, stâlpul familiei creștine” și susținerea mamelor „eroine” ca model asumat de viață creștină autentică. Conferința a fost susținută de părintele lect. univ. dr. Gheorghe Șanta de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Valorificând întreaga experiență academică, pastorală și duhovnicească de care se bucură, părintele profesor a reușit să expună cât mai bine sacrificiile pe care este dispus să le facă un părinte pentru propriul copil. Într-un cadru interactiv, meditația părintelui a răspuns astfel multor întrebări și îndoieli ale copiilor, reușind să trezească în conștiința acestora recunoștința și respectul față de părinți, aprecierea persoanelor care le-au dat naștere pentru tot ceea ce au făcut pentru ei. De asemenea, în semn de respect față de „lucrarea” pe care o fac mamele zilnic, o atenție sporită s-a îndreptat către mamele „eroine” din parohie, care au dat naștere unui număr de minim trei copii. În acest sens, un număr de 18 persoane au primit din partea părintelui paroh diplome de apreciere, mulțumire și recunoaștere pentru efortul și jertfa de a aduce pe lume și a educa în spiritul valorilor Ortodoxiei un număr mare de copii. Miniproiectul a fost implementat de Parohia Ortodoxă Delenii în colaborare cu Școala Gimanzială Băgaciu, sub coordonarea părintelui paroh Silviu Jimborean și a doamnei educatoare Camelia Madac.

Pr. Silviu Jimborean