ACUM
   Miercuri, 16 octombrie 2019   6°C in Alba Iulia
Ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale
Actualitatea eparhială
Redacția Radio

Ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale

19 Jun 2014
09:36
La Alba Iulia, a avut loc, în data de 18 iunie a.c., ședința de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Alegerile au fost organizate în cele zece colegii electorale din protopopiatele Arhiepiscopiei. În cadrul lor, conform prevederilor Statulului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, delegaţii consiliilor parohiale au votat mirenii și preoții care vor alcătui înaltul for de conducere eparhial. El este format din treizeci de membri cu o viaţă morală şi religioasă ireproșabilă, dintre care douăzeci de mireni și zece clerici. Adunarea eparhială este aleasă la fiecare patru ani şi reprezintă organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social – filantropice, economice și patrimoniale din Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei. Preşedintele Adunării este Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Alegerile la nivel eparhial fac parte dintr-un proces mai amplu, care se desfășoară la nivelul întregii Patriarhii Ortodoxe Române. Ele au loc o dată la patru ani, pe fondul conştientizării demersurilor comune, a ierarhiei şi a laicilor, cu privire la probleme spirituale, sociale, morale, culturale sau economice, de o mare importanţă pentru prezentul şi viitorul ţării noastre, dar şi a colaborării viitoare pentru revitalizarea şi promovarea patrimoniul valorilor creştine în societatea contemporană.

Desemnarea în calitatea de membru al Adunării eparhiale a unei persoane constituie o chemare la o nobilă lucrare misionară, o recunoaştere a frumuseţii trăirii sufleteşti, a faptelor bune săvârşite în societate, dar şi a potenţialului de implicare în viaţa Bisericii. Această acțiune de alegere a noilor reprezentanți în Adunarea eparhială de la Alba Iulia are ca scop bunul mers al vieţii şi activităţii bisericeşti din județele Alba și Mureș, precum şi dinamizarea lucrării pastorale şi misionare din această zonă.

Principiul sinodalităţii în Biserică a fost legat mereu de ideea de unitate şi de slujire. El implică în sine trei criterii: al comuniunii, care este norma generală a întregii vieţi a Bisericii, al originii transcendente a slujirii membrilor ierarhiei şi cel complementarităţii între cler şi credincioşi. Cele trei slujiri sunt atât de solidare între ele încât realizează o singură operă. Această lucrare este caracterizată de angajamentul general de conducere a credincioşilor spre mântuire şi de sfinţire a vieţii lor, dar şi de o convergenţă şi o conlucrare permanentă a tuturor membrilor ei. În general, ea trebuie înţeleasă ca realizându-se atât prin asemănarea şi unirea oamenilor cu Dumnezeu, cât şi prin implicarea lor în lumea contemporană, prin asumarea provocărilor pe care le ridică societatea zilelor noastre şi prin proclamarea cu mereu înnoită convingere a adevărului şi a frumuseţii Evangheliei.

Pr. Florin Croitoru