ACUM
   Marţi, 11 august 2020   25°C in Alba Iulia
Conferinţă preoţească de toamnă în Protopopiatul Alba Iulia
Actualitatea eparhială
Redacția Radio

Conferinţă preoţească de toamnă în Protopopiatul Alba Iulia

05 Nov 2015
13:40
Astăzi, 05 noiembrie, s-a desfăşurat conferinţa preoţească de toamnă în protopopiatul Alba Iulia prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu.

Conferinţa a început la ora 10:00 cu oficierea slujbei de Te Deum, la biserica cu hramul „Buna Vestire” a parohiei Centru, apoi lucrările au continuat la sediul protopopiatului cu susţinerea referatelor după cum urmează: părintele Ionuţ Şopterean din parohia Miceşti a vorbit despre părintele Dometie Manolache, părintele Marius Piştănilă din parohia Limba a vorbit despre părintele Ioan Iovan iar părintele Niculae Popescu din parohia Alba Iulia - Sfânta Ecaterina a vorbit despre părintele Arsenie Boca.

La această întrunire au participat toţi preoţii din parohiile aflate în jurisdicţia protopopiatului, alături de reprezentanţi ai aşezămintelor monahale (stareţi, stareţe şi duhovnici).

Conferinţele preoţeşti din toamna acestui an au ca temă principală viaţa marilor noştri duhovnici şi modelul sfânt pe care aceştia ni l-au lăsat pentru a-i imita, şi poartă titlul: „Chipuri luminoase de păstori duhovniceşti români. Suntem epigoni sau imitatori fideli ai lor?”.

Despre obiectivul şi rolul acestor conferinţe preoţeşti Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irienu al Aba Iuliei a spus:

„Conferinţa preoţească de toamnă are drept scop dinamizarea slujirii preoţeşti în această lume marcată de corupţie secularism şi indiferentism religios. În această privinţă, preoţii noştri pot fi inspiraţi de către mari păstori de suflete care au trăit mai înainte de noi în acest spaţiu autohton. De aceea li s-a pus înainte chipuri luminoase de preoţi români, care prin conduita lor ne îndeamnă să apărăm şi să transmitem credinţa străbună şi totodată să întâmpinăm nevoile semenilor noştri. Astfel făcând ne dovedim mărturisitori credincioşi ai lui Hristos în societatea contemporană răvăşită de lipsuri, de patimi şi de atâtea dureri.”

Conferinţele preoţeşti din acest an au un caracter practic. În prelegerile lor, preoţii încearcă să evoce latura duhovnicească a vieţii marilor noştri duhovnici, precum şi amprenta pe care aceştia au lăsat-o asupra noastră, a urmaşilor, dându-ne pildă bună de a face „lucru de evanghelist” şi „slujba noastră deplin” (cf. II Tim. 4, 5). Modelul lor de viaţă sfântă ne îndeamnă să le urmăm pilda şi să lucrăm cu râvnă la mântuirea noastră, păstrându-i în suflete şi în rugăciuni ca pe nişte icoane vii ale neamului nostru creştinesc.

Conferinţele preoţeşti sunt, de asemenea, un bun prilej pentru preoţii eparhiei noastre de a pune în discuţie probleme de ordin administrativ, economic, cultural sau social, cu care se confruntă în parohiile pe care le păstoresc. Experienţa acumulată în cadrul acestora aduce un surplus de informaţii şi lucruri noi, pe care preoţii parohi le pun în faţa episcopului, a protopopului, dar şi a celorlalţi colegi, în vederea îmbunătăţirii misiunii pe care o fac în toate direcţiile şi pe toate planurile slujirii pastoral-misionare.