ACUM
   Sâmbătă, 29 februarie 2020   6°C in Alba Iulia
Mesaj de Ziua Copilului
Actualitatea eparhială
Redacția Radio

Mesaj de Ziua Copilului

31 May 2016
14:10
Este Ziua copilului, când inimile noastre se îndreaptă spre copii pe care trebuie să-i iubim, urmând exemplul lui Hristos Care îi aduna lângă El, le spunea istorioare şi îi lua în braţe. Domnul a înviat pe fiica lui Iair şi pe fiul văduvei din Nain. El ne spune tuturor: „Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor” (Mt. 19, 14). Copiii sunt modele de viaţă pentru cei din jurul lor, sunt expresia raţiunii sănătoase, a inimii pline de bunătate şi a voinţei pline de iubire jertfelnică.

Copiii sunt îngeri în trup, care salvează pe oameni. Unde sunt ei adunaţi, e un paradis pământesc. Surâsul unui copil e ca o floare smulsă din Rai, iar puritatea unui copil este o oglindire a lumii cereşti. „Florile sunt numai simbolul frumuseţii, iar sufletul de copil este frumuseţe dumnezeiască vie”, zice Sfântul Ioan de Kronstadt. În iconografia Bisericii noastre, îngerii sunt înfăţişaţi în cer ca şi copiii lui Dumnezeu, Căruia ei Îi aduc, fără încetare, laudă şi preamărire. Dacă oamenii maturi se străduiesc să imite puritatea îngerească a copiilor, se fac vrednici de Împărăţia cerurilor (cf. Mt. 18, 3).

Referindu-se la marea însemnătate ce o reprezintă copilul, scriitoarea engleză Ellen Key (†1926) are perfectă dreptate când îl numeşte pe acesta „majestatea sa, copilul”. Nu exagerează deloc atunci când afirmă că în pruncul din faşă zace viitorul, iar în copilul care se joacă înaintea noastră „stă istoria”. Într-adevăr, copiii reprezintă aurora dimineţii unui popor, viitorul unei naţiuni.

Prin rugăciunile şi inocenţa lor, copiii noştri ajută eficient familia creştină şi societatea umană infectată astăzi de poluare morală. Iată motivul pentru care avem datoria să le cultivăm deprinderile frumoase în scopul formării unui caracter superior. Sfântul Apostol Pavel îi zice lui Tit: „Pe cei tineri îndeamnă-i să fie cuminţi” (Tit 2, 6). Părinţii, profesorii şi păstorii sufleteşti sunt chemaţi să-şi unească eforturile spre a oferi o educaţie solidă copiilor, încât „să-i facă bogaţi în modestie, în bunătate şi în înţelepciune”, precum îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur.

Vă asigurăm, dragi copii, de preţuirea noastră imensă, fiindcă voi sunteţi zâmbetul cerului acordat pământului. De ziua voastră, ne rugăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu să coboare ca o lumină lină peste inimile voastre curate. De asemenea, vă dorim să sporiţi cu înţelepciunea şi cu vârsta. „Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi!” (I Tes. 5, 28).

† IRINEU

Arhiepiscop al Alba Iuliei