ACUM
   Vineri, 03 aprilie 2020   -3°C in Alba Iulia
CARTE DE RUGĂCIUNI
Actualitatea religioasă
Redacția Radio

CARTE DE RUGĂCIUNI

10 May 2014
07:38
La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, CARTE DE RUGĂCIUNI.

În continuare redăm cuvânt înainte al Preafericirii Sale:

RUGĂCIUNEA - IZVOR DE BUCURIE

Sfântul Apostol Pavel îndeam­nă pe creştini să se bucure: „Bucuraţi-vă pururea în Dom­nul. Şi iarăşi zic: bucuraţi-vă” (Filipeni 4, 4).

Bucuria curată este roada prezen­ţei Sfântului Duh în inima omului (Galateni 5, 22), iar dobândirea pre­zenţei Duhului Sfânt şi deci a bucuriei în inimă se face prin rugă­ciune. De aceea, în Biserica Orto­doxă prima din rugăciunile începă­toare este o chemare a Sfântului Duh, Împăratul ceresc - Mângâietor. Rugăciunea, ca prezenţă şi lu­crare a Sfântului Duh în om, aduce mângâiere, pace şi bucurie; ea ne uneşte cu Sfânta Treime, izvorul bucuriei şi vieţii veşnice, dar şi cu Biserica lui Hristos din toate tim­purile şi toate locurile. Fără rugă­ciune nu este Biserică şi nici viaţă creştină. Când pierdem bucuria şi pacea sufletului este semnul sigur că nu ne mai rugăm cum trebuie sau cât trebuie.

Pentru a arăta legătura dintre bucurie şi rugăciune, Apostolul nea­murilor ne îndeamnă: „Bucuraţi-vă pururea! Rugaţi-vă neîncetat!” (1 Tesaloniceni 5, 16-17).

Iată de ce rugăciunea a fost nu­mită de către Sfinţi: „respiraţia su­fletului”, „termometrul credinţei”, „lucrarea minţii”, „lumina inimii” etc.

Creştinul ortodox trebuie să se roage cât mai mult fiindcă rugăciunea aduce multă iubire sfântă în inimă, ne uneşte cu Dumnezeu, ne ajută să vedem în fiecare om un frate şi în fiecare frumuseţe a creaţiei un dar al lui Dumnezeu. Rugăciunea ne ajută să înfruntăm greutăţile vieţii şi să pregustăm încă din lumea aceasta tăria şi bucuria Învierii şi a vieţii veşnice. Nimic nu poate înlocui rugăciunea şi nicio activitate nu este mai de preţ decât ea, fiindcă ea ne dă inspiraţie şi putere pentru cuvântul frumos şi fapta bună. Cartea de rugăciuni este o călăuză şi un în­demn la rugăciune. Desigur, ne putem ruga şi fără carte de rugă­ciuni, cu rugăciuni personale, im­provizate, dar cel ce se roagă folo­sind rugăciunile Bisericii, acela are smerenie şi nu se roagă niciodată singur, ci împreună cu Biserica şi cu Sfinţii ei, oriunde ar fi şi oricât de în­singurat ar părea el. întrucât rugă­ciunea este biruinţa asupra înstrăi­nării omului de Dumnezeu, de sine însuşi şi de semeni, ea este izvor de bucurie şi devine viaţa vieţii noastre.

Binecuvintează, Doamne, cu bu­curie sfântă, pe toţi cei care Te întâl­nesc pe Tine în rugăciune curată!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa:basilica.ro [http://basilica.ro/stiri/carte-de-rugciuni_16895.html]