ACUM
   Sâmbătă, 11 iulie 2020   27°C in Alba Iulia
Actualitatea religioasă
Sectorul cultural și comunicații media

Slujire arhierească în localitatea Băsești, județul Maramureș

19 Aug 2018
16:28

În Duminica a XII-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din localitatea natală, Băsești, județul Maramureș. Ierarhul nostru a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitate.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți, Arhipăstorul nostru a spus: „Fiecare zi trebuie considerată ca un dar prețios al iubirii lui Dumnezeu, dar mulți oameni nu vor să înțeleagă aceasta. Generația de astăzi este atașată de lucrurile trecătoare și nu vrea să înțeleagă faptul că ceea ce s-a întâmplat în zilele Potopului și ceea ce s-a petrecut cu Sodoma și Gomora s-ar putea repeta cât de curând. Din Sfânta Scriptură ne vine avertismentul: «Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera». Hristos, Mântuitorul lumii, cutreieră astăzi plaiurile noastre ca oarecând drumurile Palestinei, adică Galileea, Samaria și Iudeea, și ne invită să-I dăm Lui mintea, inima și voința noastră. Să-L primim cât timp acest timp de har și de grație nu s-a sfârșit și câtă vreme soarele strălucește pe cer. Să nu amânăm întoarcerea noastră la Dumnezeu, ci să-I predăm Lui viața și ființa noastră până nu e prea târziu. Dacă Îl punem pe Dumnezeu pe primul plan în existența noastră și în familia noastră, vom vedea multe minuni desfășurându-se în fața ochilor noștri spirituali. Cu Dumnezeu vom gusta deliciile dragostei dumnezeiești, iertătoare și tămăduitoare, și apoi, uimiți de marea Sa milostivire, vom simți îndemnul lăuntric de a exclama: «Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale»”.

După Sfânta Liturghie, credincioșii prezenți au primit în dar noua carte scrisă de către Părintele Arhiepiscop Irineu, George Pop de Băsești - tribun memorandist și luptător pentru libertate și unitate națională, și câte o iconită cu Mântuitorul Iisus Hristos. În continuare, credincioșii băseșteni și soborul de preoți în frunte cu Ierarhul nostru s-au îndreptat spre casa memorială a marelui bărbat al Unirii, George Pop. Aici, a fost oficiată o slujbă de pomenire a marelui om de stat, după care Chiriarhul Alba Iuliei a rostit un cuvânt impresionant despre personalitatea lui George Pop de Băsești. Înaltpreasfinția Sa a subliniat trăsăturile morale care l-au caracterizat pe „bătrânul nației”, precum și credincioșia sa față de neamul românesc pe care l-a reprezentat în cele mai înalte foruri politice ale vremii. De asemenea, a amintit și de spiritul său filantropic prin care îi ajuta material pe toți cei aflați în lipsuri și pe consătenii săi pentru care avea un respect dosebit.


George Pop de Băsești (1835-1919) reprezintă una dintre cele mai luminoase figuri politice din istoria Transilvaniei, care a luptat necondiționat pentru drepturile românilor aflați sub stăpânirea statului Austro-Ungar. Este considerat ca fiind unul dintre eroii Mișcării Memorandiste de la 1892 sau ai Marii Uniri de la 1918, deținând între anii 1902-1918 funcția de președinte al Partidului Național Român din Transilvania. A prezidat Adunarea Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, moment în care ilustrul tribun al unirii exclama: „S-a realizat marele vis al lui Mihai Viteazul, respectiv unirea tuturor de o limbă și o lege într-un singur și nedespărțit stat numit România”. Făcând referire la personalitatea remarcabilă a președintelui Marii Adunări de la 1918, Nicolae Iorga afirma: „George Pop de Băsești a fost icoana din trecut, garanție morală pentru prezent, îndemn către tineretul viitorului”. Acesta a fost, de asemenea, un apărător fervent și un susținător al școlii românești, având să inițieze în anul 1870, la Băsești, o consfătuire pregătitoare în vederea constituirii unei Asociații, care să apere interesele învățământului românesc și ale slujitorilor săi față de ostilitatea promovată de guvernele statului Austro-Ungar.

Localitatea Băsești, locul de origine al luminatului politician George Pop de Băsești, reprezintă o veritabilă și străveche vatră de spiritualitate ortodoxă, care a oferit societății românești numeroase personalități marcante pe parcursul timpului. Situată la poalele Codrului, la întâlnirea județelor Maramureș, Sălaj și Satu Mare, Băseștiul reprezintă o inepuizabilă sursă de inspirație pentru artiști şi poeţi, un nesecat izvor de informații pentru istorici dar și o atracție continuă pentru turiștii români și străini. Profilul localității și al oamenilor se actualizează mereu pentru fiecare generație, un rol important jucându-l și reîntoarcerea personalităților din Băsești la origini. Pe aceste meleaguri, identitatea românească este înţeleasă în relație corectă cu istoria, cu oamenii și cu valorile lor, ca răspuns la noile contexte personale moderne.