ACUM
   Marţi, 04 august 2020   21°C in Alba Iulia
Slujire arhierească la Catedrala Reîntregirii de Ziua Naţională a României
Actualitatea religioasă
Redacția Radio

Slujire arhierească la Catedrala Reîntregirii de Ziua Naţională a României

01 Dec 2014
15:42
Astăzi, 01 decembrie, la împlinirea a 96 de ani de la înfăptuirea unităţii naţionale a românilor într-un singur stat (1918-2013), eveniment consacrat după Decembrie 1989 ca Ziua Naţională a României, în catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia de la ora 9.00 a fost săvârşită Sfânta Liturghie arhierească în sobor.

Au slujit Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului şi Preasfinţitul Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria. De la ora 12.00 pe podiumul din faţa catedralei arhiepiscopale s-a oficia slujba de Te Deum pentru Ziua Naţională a României, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru împlinirea visului de veacuri al unităţii naţionale, în prezenţa oficialităţilor centrale şi locale, alături de credincioşi veniţi din toate colţurile ţării sau de peste hotare. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei a rostit un cuvânt adresat românilor de pretutindeni din care va oferim un fragment:

"1 Decembrie este ziua când românii din ţară şi cei trăitori pe alte meleaguri privesc cu ochii cugetului şi ai inimii spre Alba Iulia. Aici, în capitala de suflet a românilor, în urmă cu 96 de ani, s-au bătut peceţile celei mai mari zidiri a neamului românesc – Statul naţional unitar român. Această zidire minunată este piatra de hotar la care ne vom raporta noi, românii, cât vom exista sub soarele istoriei. Aici, bătrânul George Pop de Băseşti a cerut Marii Adunări Naţionale să voteze pentru „realizarea marelui vis al lui Mihai Viteazul: unirea tuturor celor de o limbă şi de o lege într-un singur şi nedespărţit stat românesc”.

Cât timp Transilvania a lipsit din alcătuirea politică a statului românesc, acesta avea o înfăţişare atât de nefirească, încât putea fi asemuit cu două braţe întinse într-o duioasă aşteptare. Acum, în 1 Decembrie, Ardealul s-a aruncat în braţele Patriei-mame. Peste 100.000 de oameni şi-au contopit glasul într-o singură voinţă, care e însuşi instinctul de solidaritate al sângelui românesc. Voinţa unanimă, care a biruit la Alba Iulia, a sfărâmat cătuşele robiei seculare, a dărâmat ultima rămăşiţă din graniţele cu care lunga tiranie a istoriei a spintecat multe veacuri forţa neamului românesc. Acum, acest neam este întreg în ţara lui."

Ziua de 1 Decembrie ne readuce aminte mereu de hotărârea istorică de la Alba Iulia, care a consfinţit voinţa unanimă a poporului român de unire a Transilvaniei cu Patria – mamă şi de faptul că libertatea şi unitatea se dobândesc şi se păstrează prin cutezanţă, jertfă, răbdare şi credinţă în Dumnezeu. De aceea, Alba Iulia în aura ei de Sion al sufletului românesc şi metropolă istorică a Sărbătorii Naţionale, rămâne pentru toţi românii un oraş al gloriei şi al vechilor dureri, altarul realizării marelui ideal al poporului nostru: statul naţional unitar român.

Marţi, 2 decembrie, Arhipăstorul nostru va participa la lucrările celei de a XVIII-a ediţii a Congresului Spiritualităţii Româneşti la care vor lua parte invitaţi, oameni de cultură, reprezentanţi ai românilor din diaspora.