ACUM
   Luni, 24 februarie 2020   -2°C in Alba Iulia
Consiliul Consultativ al Cultelor din România reafirmă importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor
Actualitatea religioasă
Redacția Radio

Consiliul Consultativ al Cultelor din România reafirmă importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor

04 Mar 2015
16:18
Întrunit în ședință de lucru la Reşedinţa Patriarhală în ziua de 28 februarie 2015 sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Ioan Robu, Arhiepiscop și Mitropolit Romano-Catolic de București (potrivit Statutului care prevede preşedinţia prin rotaţie), Consiliul Consultativ al Cultelor din România a luat act de motivarea deciziei Curții Constituționale a României nr. 669 din 12 noiembrie 2014 privitoare la statutul orei de Religie. De asemenea, a constatat că decizia Curţii Constituţionale a valorificat următoarele principii: statutul constituțional particular al învățământului religios, organizat și garantat de în școlile de stat, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult (art. 32 alin. 7 din Constituția României); dreptul părinților și tutorilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine (art. 29 alin. 6din Constituția României) și importanța libertății de religie și conștiință, care implică în mod necesar inițiativa proprie a persoanei în toate problemele care privesc religia și conștiința (pct. 19 al motivării deciziei Curții Constituționale nr. 669/2014, în interpretarea art. 29 alin 1 din Constituție).

Pornind de la convingerea comună că ora de Religie promovează valorile spirituale perene şi comportamentul uman pașnic şi responsabil în familie şi societate, Consiliul Consultativ al Cultelor din România a adoptat apelul comun intitulat LUMINĂ PENTRU VIAȚĂ. Importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor, ce cuprinde următoarele puncte:

Religia constituie parte integrantă şi definitorie a culturii europene. Fără cunoştinţelereferitoare la aceasta nu putem înţelege istoria şi cultura acestui continent. De aceea, în aproape toate ţările europene, Religia se predă în cadrul sistemului de învăţământ public.

Copiii și tinerii au dreptul constituțional de a participa la orele de Religie, drept redobândit prin jertfa tinerilor care au mărturisit în decembrie 1989 că „există Dumnezeu”, prin aceasta revenindu-se la tradiţia sănătoasă a poporului român, eminamente religios.

Religia este lumină pentru înţelegerea universului şi a vieţii, ca dar al lui Dumnezeu, pentru a promova valorile familiei, ospitalității, dreptății, păcii, solidarităţii, înțelegerii și comuniunii între oameni.

Credința în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care Familia, Biserica, Școala și Comunitatea o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între valori eterne și valori efemere, şi le formează personalitatea, învăţându-i să cultive bunătatea şi omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni, recunoştinţa faţă de generaţiile trecute şi responsabilitatea faţă de prezent şi de viitor.

Valorile oferite de educaţia religioasă sunt reper spiritual esenţial şi liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline școlare.

Predarea Religiei în Şcoalăare valenţe educaţionale profunde, prin rolul ei formativ în viaţa copiilor și a tinerilor, demonstrat şi de studiile educaţionale şi sociologice în domeniu. Ora de Religie contribuie la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare, întrucât propune modele viabile de bunătate, sfinţenie și conviețuire umană.

Educația religioasă contribuie la depășirea ignoranței religioase, care poate favoriza atitudini ideologice de intoleranţă.

Ora de Religie contribuie la formarea şi cultivarea unei conştiinţe vii şi mărturisitoarea valorii eterne a persoanei umane şi la promovarea demnităţii acesteia în familie şi în societate.

Întrucât libertatea reprezintă un mare Dar oferit de Dumnezeu omului, educaţia religioasă trebuie asumată în mod liber, conform dorinţei părinţilor şi a copiilor. Libertatea însă nu este indiferenţă spirituală, ci capacitatea omului de a alege valori spirituale, care îmbogăţesc viaţa persoanei şi a comunităţii umane.

Cultele doresc o cooperare mai strânsă cu Statul în promovarea unei educații integrale, care uneşteviaţa spirituală profundă cu informareaştiinţifică bogată, deoarece deficitul de spiritualitate sau de sens existenţial al societății tehniciste de astăzi are consecinţe negative pentru orientarea tinerilor în societate.

*

Consiliul Consultativ al Cultelor din România este o organizație de natură etică, socială, autonomă, apolitică, non-guvernamentală, fără personalitate juridică și non-profit formată din: Biserica Ortodoxă Română, Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara, Biserica Romano-Catolică, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Arhiepiscopia BisericiiArmene, Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România, Biserica Reformată din România, Biserica Evanghelică C.A. din România, Biserica Evanghelică Lutherană din România, Biserica Unitariană din Transilvania, Biserica Creștină după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România, Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul mozaic și Cultul Musulman din România.

Sursa: basilica.ro [http://http://basilica.ro/consiliul-consultativ-al-cultelor-din-romania-reafirma-importanta-orei-de-religie-pentru-educatia-copiilor-si-tinerilor-104673.html]