ACUM
    Friday, 30 October
  11°C in Alba Iulia
Activitate pastorală în spitale, penitenciare şi Armată
Social-filantropic

Activitate pastorală în spitale, penitenciare şi Armată

21 Aug 2017
15:48
    Rolul preotului este important în a răspândi cuvântul lui Dumnezeu dar şi în a mijloci mântuirea oamenilor, astfel încât uneori nu se rezumă doar la misiunea din biserică ci continuă în diferite instituţii laice. În Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia există mulţi preoţi de caritate care îşi desfăşoară activitatea în diverse unităţi laice precum spitale, centre socio-medicale, penitenciare şi unităţi militare. În toate aceste instituţii pastoraţia misionară a preotului are acelaşi scop: mântuirea oamenilor şi mijlocirea pentru mântuirea lor, iar toată această slujire face parte din acelaşi segment de apostolat al Bisericii Ortodoxe Române.

   În mediul penitenciar, preotul este reprezentantul lui Dumnezeu într-o lume de bărbaţi şi femei care, în majoritatea lor, nu L-au cunoscut vreodată pe Dumnezeu dar care au mare nevoie să se mântuiască şi să se îndrepte cu ajutorul Lui. Motivaţia cea mai importantă pentru a sluji în închisori este oferită de porunca Domnului Iisus de a merge în astfel de locuri. Evanghelia după Matei, capitolul 25, 31-46, este una din pildele în care ni se spune să-i ajutăm pe cei flămânzi, pe cei însetaţi, pe cei înstrăinaţi, pe cei goi, pe cei bolnavi şi pe cei întemniţaţi.

    În spitale, rolul preotului este cu atât mai important deoarece Biserica şi spitalul sunt două spaţii complementare sănătăţii fiinţei umane. Spitalul este poate spaţiul cel mai propice de a percepe iubirea lui Dumnezeu, din perspectiva comuniunii, iar bolnavul îi slujeşte lui Dumnezeu prin răbdare şi ascultare, medicul prin dăruire, iar preotul prin slujire. Cunoscutul profesor şi om de ştiinţă Nicolae C. Păulescu obişnuia să le spună tinerilor medici: „urmând perceptele carităţii, îngrijiţi pe bolnavul mizerabil nu ca pe un om, nu ca pe un frate ce suferă, ci ca pe Însuşi Dumnezeu”.

    În Armată, misiunea preotului este la fel de importantă şi are un aspect instructiv, de cunoaştere şi aprofundare a credinţei ,dar şi un aspect educativ, de a cultiva şi dezvolta viaţa moral-religioasă şi socială a militarilor. Preotul ce slujeşte în structurile militare este cel care sădeşte în sufletul militarilor curajul de care au nevoie adevăraţii ostaşi. Atât pe timp de război dar şi pe timp de pace, rolul preotului este esenţial deoarece el este cel care îi ajută pe soldaţi să lupte cu multă îndârjire în caz de necesitate, împotriva cotropitorilor ţării, dar totodată îi ajută să lupte şi împotriva ispitelor ce le atacă cetatea sufletelor. Preotul militar le redă încrederea soldaţilor, le alungă necazurile şi supărările care le dau târcoale şi nu în ultimul rând le reaminteşte că, a-şi apăra ţara cu preţul vieţii este o datorie de onoare, însă a apăra şi păstra dreapta credinţă este o datorie a sufletului faţă de Dumnezeu.

Lista preoţilor care îşi desfăşoară activitate în instituţii laice:
     

      NUMELE ŞI PRNUMELE                LOCALITATEA               UNITATEA

  1.  pr. Vâlcea Liviu                         ALBA IULIA           Spitalul Neuropsihiatrie 
  2.  pr. Sicoe Mircea                       ALBA IULIA            Spitalul Judeţean Alba
  3.  pr. Bratu Constantin                ALBA IULIA             Colegiul Militar Alba iulia
  4.  pr. Avram Virgil                             Aiud                    Spitalul Orăşenesc
  5.  pr. Pârjol Emil-Pascu                    Aiud                    Spitalul TBC
  6.  pr. Tarcău Liviu                             Aiud                     Penitenciarul Aiud
  7.  pr. Borşan Lucian                         Blaj                      Spital Municipal
  8.  pr. Buzgar Remus                     Câmpeni                 Spital Orăşenesc
  9.  pr. Iagăr Claudiu                          Abrud                   Spital Orăşenesc
  10.  pr. Şelaru Ioan                             Sebeş                   Spital Municipal
  11.  pr. Cărpinişan Ioan                     Sebeş                    Unitatea Militară
  12.  pr. Moldovan Epifan-Ovidiu        Reghin                 Spital Orăşenesc
  13.  pr. Dan Oliviu                            Sighişoara              Spital Orăşenesc
  14.  pr.Orăsan Sergiu                     Târgu Mureş            Penitenciarul Târgu Mureş
  15.  pr. Chiorean Ioan                    Târgu Mureş            Spitalul Municipal
  16.  pr. Ţifrea Florin                       Târgu Mureş            Spitalul Judeţean Mureş
  17.  pr. Sloată Ştefan                     Târgu Mureş             Spital
  18.  pr. Gâdea Cristian                  Târgu Mureş             Spital
  19.  pr. Toma Constantin              Târgu Mureş             Spital
  20.  pr. Şandor Ioan                      Târgu Mureş             Unitatea Militară
  21.  pr. Cucui Ilie                           Târnăveni                 Spitalul Municipal
  22.  pr. Moga Mircea                     Târnăveni                 Spital Municipal