ACUM
   Miercuri, 12 august 2020   26°C in Alba Iulia
Departament Misiune şi Tineret - Despre noi
Departamentul de misiune şi tineret
Cancelaria eparhială

Departament Misiune şi Tineret - Despre noi

19 Jul 2017
10:45        Tinerețea este vârsta cea mai plină de energie și de disponibilitate afectivă. Este perioada asimilată în mod curent unei tranziții dinspre copilărie înspre maturitate, cu o dinamică specială a trăirilor și a atitudinilor, în cadrul căreia are loc un proces de formare a personalității omului şi a dezvoltării lui pe mai multe planuri (fizic, psihic, moral, social și cultural). Din acest motiv, tinerii se bucură de o mare atenţie din partea Bisericii, materializată în numeroase acţiuni şi programe misionare. Strategia legată de activitatea de tineret a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei este structurată pe câteva idei cadru, potrivit cărora tinerii constituie un grup cu nevoi speciale şi diverse, care reclamă o abordare graduală, bazată pe dialogul dintre valorile spirituale şi culturale româneşti şi societatea globală, în continuă schimbare. Piatra de temelie a acestei strategii este cuvântul „relaţie”, respectiv efortul de creare şi susţinere a contextului în care tinerii să poată relaţiona unii cu alţii dar şi cu ceilalţi membrii ai societăţii într-un spaţiu aparte, să comunice şi să se implice în vederea asumării şi rezolvării problemelor lor. Pentru mulţi tineri, participarea nu înseamnă doar implicarea într-un proiect, ci exprimă o filosofie de viaţă şi o atitudine faţă de oameni, rugăciune, muncă, pregătire, dragoste, spaţiu social, divertisment, comunicare şi viaţă, în general, centrată pe adevăr, libertate, şi toleranţă. Principalele direcţii de lucru cu tinerii sunt următoarele:


        Întâlniri municipale de tineret

        Prin aceste acţiuni dorim să creem modalităţi şi locuri unde tinerii se pot întâlni, cunoaşte, relaţiona şi dialoga, în sensul unei comunicări punctuale şi a unei colaborări viitoare, ce are în vedere responsabilizarea lor şi stimularea unei cetăţenii active. Evenimentele de acest fel se concretizează în întâlniri cu tinerii din oraşele Eparhiei, ce cuprind conferinţe, discuţii, activităţi în ateliere şi programe artistice.


        Tabere de Vară

        Taberele de tineret reprezintă o etapă importantă din programul activităţilor de tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Aceste tabere şi-au propus să pună în discuţie problemele tinerilor legate de condiţia tânărului în lumea contemporană, de familie şi ţară, de timp şi comunicare, de ecologie şi voluntariat, de implicarea lor în Biserică şi în societate sau de dragoste şi libertate, dar şi de ceea ce îi face pe ei să se simtă importanţi şi valoroşi în lumea de azi. Locaţiile alese pentru tabere sunt spaţii deosebite: centre de agrement, mănăstiri şi centre de tineret.


        Întâlnirea anuală a tinerilor din Eparhia Alba Iuliei

        Evenimentul major ce se organizează în ultimii patru ani în Eparhia noastră este Întâlnirea anuală a tinerilor din Arhiepiscopia Alba Iuliei, la care participă aproximativ 1200 de tineri în fiecare an. Acţiunile de acest fel, ce reunesc tineri din judeţele Alba şi Mureş, au apărut pe fondul multiplicării motivelor de îngrijorare în ceea ce priveşte situaţia morală a tinerilor de azi, precum şi a realităţii că nu există organisme care să le ofere posibilitatea manifestării şi implicării în activităţi extraşcolare de substanţă, necesare vârstei lor.


        Grupuri de iniţiativă pentru tineret

        În prezent, la nivelul protopopiatelor, au fost înfiinţate grupuri de iniţiativă, ce au ca scop implementarea strategiei de lucru pe linie de tineret a Arhiepiscopiei Alba Iuliei şi crearea de programe şi activităţi specifice pentru tinerii din parohii.