ACUM
   Luni, 21 mai 2018   12°C in Alba Iulia
Examenul de capacitate preoţească, sesiunea martie 2018
Examenul de capacitate preotească
Cancelaria eparhială

Examenul de capacitate preoţească, sesiunea martie 2018

21 Feb 2018
10:39

      Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în data de 13 martie 2018, începând cu ora 8.00, în Sala de conferinţe a Căminului bisericesc Peregrinusaflat în incinta Schitului „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia, str. Francisca nr. 1, va avea loc Examenul de capacitate preoţească. Dosarele se vor depune la Biroul administrativ-bisericesc, până miercuri, 7 martie, ora 14.

  Cercetarea canonică va avea loc luni, 12 martie 2018 de la ora 9.00 la Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, iar testarea psihologică în aceeași zi de la ora 12.00 în una din sălile Facultății de Teologie.

Cei care vor trece de aceste probe eliminatorii, vor putea susţine proba scrisă şi cea orală. 

    Examenul se adresează tinerilor licenţiaţi în Teologie, secţia Teologie Pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh, dintre cele ce vor fi publicate de Arhiepiscopia noastră.


Noua programă a examenului de capacitate preoţească poate fi consultată AICI.


ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL CANDIDAŢILOR LA EXAMENTUL DE CAPACITATE PREOȚEASCĂ

1. CERERE CĂTRE CHIRIARHUL LOCULUI (se poate descărca de AICI)

2. CURRICULUM VITAE (model tip, se poate descărca de AICI)

3. ACTE PERSONALE:

 • B.I. / C.I. (copie);

 • Certificat de naştere (copie);

 • Certificat de Botez (copie);

 • Certificat de cazier judiciar.

4. ACTE DE STARE CIVILĂ:

 • Binecuvântare căsătorie (copie);

 • Certificat de căsătorie (copie);

 • Declaraţie (model tip, se poate descărca de AICI)

5. ACTE DE STUDII:

 • Diplomă bacalaureat;

 • Diplomă /adeverinţă licenţă;

 • Foaie matricolă;

 • Diplomă/adeverinţă master şi/sau doctorat unde este cazul;

 • Alte acte de calificare/de continuare a studiilor, acte de studii în alte domenii.

6. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ din care să rezulte că nu suferă de nicio boală (sau handicap fizic sau psihic) care împiedică slujirea preoţească

7. RECOMANDAREA / CARACTERIZAREA DUHOVNICULUI  FACULTĂŢII, A ÎNDRUMĂTORULUI DE AN SAU A DECANULUI

8. ACTUL DE ÎNFIERE ÎN EPARHIA ALBA IULIEI PENTRU CANDIDAŢII CARE SUNT FII DUHOVNICEŞTI AI ALTEI EPARHII

NOTĂ: Se va alcătui un dosar cu toate actele numerotate, cu adresa candidatului şi numerele de telefon la care poate fi contactat, care se va depune la Biroul Administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia.