ACUM
   Sâmbătă, 16 decembrie 2017   12°C in Alba Iulia
Examenul de capacitate preoţească, sesiunea septembrie, 2017
Examenul de capacitate preotească
Cancelaria eparhială

Examenul de capacitate preoţească, sesiunea septembrie, 2017

14 Aug 2017
10:39

Dosarele se pot depune la Centrul eparhial, sectorul Administrativ-bisericesc,  în perioada 7 februarie - 2 martie, ora 14.0


Cercetarea canonică va avea loc luni, 23 octombrie, ora 12, la biserica Pogorârea Sfântului Duh - Platoul Romanilor din Alba Iulia.

Testarea psihologică se va desfășura  luni, 23 octombrie, ora 15:30, la Centrul eparhial.

Examenul va avea loc marți, 24 octombrie, la Centrul eparhial, în felul următor: ora 8 - proba scrisă, ora 10 - proba orală.


Cei care vor trece de probele eliminatorii (cercetarea canonică şi testarea psihologică), vor putea susţine proba scrisă şi cea orală.

Noua programă a examenului de capacitate preoţească poate fi consultată AICI.


ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL CANDIDAŢILOR LA EXAMENTUL DE CAPACITATE PREOȚEASCĂ

 1. CERERE CĂTRE CHIRIARHUL LOCULUI (se poate descărca de AICI)

2. CURRICULUM VITAE (model tip, se poate descărca de AICI)

3. ACTE PERSONALE:


 • B.I. / C.I. (copie);

 • Certificat de naştere (copie);

 • Certificat de Botez (copie);

 • Certificat de cazier judiciar.


4. ACTE DE STARE CIVILĂ:

 • Binecuvântare căsătorie (copie);

 • Certificat de căsătorie (copie);

 • Declaraţie (model tip, se poate descărca de AICI)


5. ACTE DE STUDII:

 • Diplomă bacalaureat;

 • Diplomă /adeverinţă licenţă;

 • Foaie matricolă;

 • Diplomă/adeverinţă master şi/sau doctorat unde este cazul;

 • Alte acte de calificare/de continuare a studiilor, acte de studii în alte domenii.


6. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ din care să rezulte că nu suferă de nicio boală (sau handicap fizic sau psihic) care împiedică slujirea preoţească;

7. RECOMANDAREA / CARACTERIZAREA DUHOVNICULUI  FACULTĂŢII, A ÎNDRUMĂTORULUI DE AN SAU A DECANULUI

8. ACTUL DE ÎNFIERE ÎN EPARHIA ALBA IULIEI PENTRU CANDIDAŢII CARE SUNT FII DUHOVNICEŞTI AI ALTEI EPARHII

NOTĂ: Se va alcătui un dosar cu toate actele numerotate, cu adresa candidatului şi numerele de telefon la care poate fi contactat, care se va depune la Biroul Administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia.