ACUM
   Duminică, 18 martie 2018   3°C in Alba Iulia
Parohii vacante – februarie - martie 2018
Parohii vacante
Cancelaria eparhială

Parohii vacante – februarie - martie 2018

03 Mar 2018
12:00

Posturi clericale categoria NUMIRE * – descărcaţi de AICI model de cerere pentru categoria numire. 


        • Preot paroh, Parohia Ciugudul de Sus, Protopopiatul Aiud, judeţul Alba;

Nr. de credincioşi: 140 credincioşi (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 19 februarie - 16 martie 2018.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 16 martie 2018, orele 14.00.


 • Preot paroh, Parohia Lunca Ampoiței, Protopopiatul Alba Iulia, judeţul Alba;

Nr. de credincioşi: 201 credincioşi (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 19 februarie - 16 martie 2018.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 16 martie 2018, orele 14.00.


 • Preot paroh, Parohia Cecălaca, cu filia Botez, Protopopiatul Luduș, judeţul Mureș;

Nr. de credincioşi: 167 credincioşi (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 19 februarie - 16 martie 2018.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 16 martie 2018, orele 14.00.


 • Preot paroh, Parohia Almaşu de Mijloc, Protopopiatul Alba Iulia;

Nr. de credincioşi: 239 credincioşi (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 19 februarie - 16 martie 2018.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 16 martie 2018, orele 14.00.


 • Preot paroh, Parohia Boz, Protopopiatul Sebeș;

Nr. de credincioşi: 239 credincioşi (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 19 februarie - 16 martie 2018.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 16 martie 2018, orele 14.00.


Posturi clericale categoria TRANSFER * - descărcaţi de AICI model de cerere pentru categoria transfer


Posturi clericale categoria CONCURS *  descărcaţi de AICI model de cerere pentru categoria concurs 


 • Preot paroh, Parohia Blaj „Sfânta Maria”- sector 2, Protopopiatul Blaj.

Nr. de credincioşi: 1476 (biserică comună, fără casă parohială).

Perioada de înscriere: 01 – 27 martie 2018.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 27 martie 2018, orele 14.00.


 • Preot paroh, Parohia Târgu Mureş V, Protopopiatul Târgu Mureş.

Nr. de credincioşi: 2200 (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 01 – 27 martie 2018

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 27 martie 2018, orele 14.00.


 • Preot paroh, Parohia Parohia Târnăveni III, Protopopiatul Târnăveni.  

Nr. de credincioşi: 1607 (biserică şi casă parohială).

Perioada de înscriere: 01 – 27 martie 2018.  

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 27 martie 2018, orele 14.00


Concursul constă din:

 • o probă scrisă cu subiect formulat din domeniul Teologiei Dogmatice, Morale, Pastorale şi Misionare;

 • o predică şi o cateheză rostite în faţa comisiei;

 • o probă de slujire bisericească.


  NOTE:

Pentru postul de preot, categoria concurs, îşi vor putea depune dosarele doar preoţii licenţiaţi în teologie care au minim 5 ani vechime în preoţie şi care nu au fost transferaţi în ultimii 5 ani. Dosarul va cuprinde: cererea adresată Chiriarhului, CV-ul, raport de activitate vizat de oficiul protopopesc, adeverinţă cursuri şi/sau studii post-universitare, copii după actele de studii (foaie matricolă şi Diplomă de licenţă), declaraţie că va locui în parohie, fişă personală (notările administrative pe ultimii cinci ani şi vechimea în preoţie).

Pentru postul de preot, categoria transfer, îşi vor putea depune dosarele doar preoţii licenţiaţi în teologie, care au minim 5 ani vechime în preoţie şi care nu au fost transferaţi în ultimii 5 ani. Dosarul va cuprinde: cererea adresată Chiriarhului, CV-ul, raport de activitate vizat de oficiul protopopesc, adeverinţă cursuri şi/sau studii post-universitare, copii legalizate după actele de studii (foaie matricolă şi Diplomă de licenţă), declaraţie că va locui în parohie, fişă personală (notările administrative pe ultimii cinci ani şi vechimea în preoţie).

* Pentru postul de preot paroh, categoria numire, îşi vor  depune dosarele doar absolvenţii care au Licenţă în teologie pastorală şi care au promovat examenul de capacitate. Dosarul va cuprinde: cerere, CV-ul şi copii legalizate după actele de studii (Foaie matricolă şi Diplomă de licenţă).