Activitate pastorală în spitale, penitenciare şi Armată

Rolul preotului este important în a răspândi cuvântul lui Dumnezeu dar şi în a mijloci mântuirea oamenilor, astfel încât uneori nu se rezumă doar la misiunea din biserică ci continuă în diferite instituţii laice. În Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia există mulţi preoţi de caritate care îşi desfăşoară activitatea în diverse unităţi laice precum spitale, centre socio-medicale, penitenciare şi unităţi militare. În toate aceste instituţii pastoraţia misionară a preotului are acelaşi scop: mântuirea oamenilor şi mijlocirea pentru mântuirea lor, iar toată această slujire face parte din acelaşi segment de apostolat al Bisericii Ortodoxe Române.

În mediul penitenciar, preotul este reprezentantul lui Dumnezeu într-o lume de bărbaţi şi femei care, în majoritatea lor, nu L-au cunoscut vreodată pe Dumnezeu dar care au mare nevoie să se mântuiască şi să se îndrepte cu ajutorul Lui. Motivaţia cea mai importantă pentru a sluji în închisori este oferită de porunca Domnului Iisus de a merge în astfel de locuri. Evanghelia după Matei, capitolul 25, 31-46, este una din pildele în care ni se spune să-i ajutăm pe cei flămânzi, pe cei însetaţi, pe cei înstrăinaţi, pe cei goi, pe cei bolnavi şi pe cei întemniţaţi.
În spitale, rolul preotului este cu atât mai important deoarece Biserica şi spitalul sunt două spaţii complementare sănătăţii fiinţei umane. Spitalul este poate spaţiul cel mai propice de a percepe iubirea lui Dumnezeu, din perspectiva comuniunii, iar bolnavul îi slujeşte lui Dumnezeu prin răbdare şi ascultare, medicul prin dăruire, iar preotul prin slujire. Cunoscutul profesor şi om de ştiinţă Nicolae C. Păulescu obişnuia să le spună tinerilor medici: „urmând perceptele carităţii, îngrijiţi pe bolnavul mizerabil nu ca pe un om, nu ca pe un frate ce suferă, ci ca pe Însuşi Dumnezeu”.
În Armată, misiunea preotului este la fel de importantă şi are un aspect instructiv, de cunoaştere şi aprofundare a credinţei, dar şi un aspect educativ, de a cultiva şi dezvolta viaţa moral-religioasă şi socială a militarilor. Preotul ce slujeşte în structurile militare este cel care sădeşte în sufletul militarilor curajul de care au nevoie adevăraţii ostaşi. Atât pe timp de război dar şi pe timp de pace, rolul preotului este esenţial deoarece el este cel care îi ajută pe soldaţi să lupte cu multă îndârjire în caz de necesitate, împotriva cotropitorilor ţării, dar totodată îi ajută să lupte şi împotriva ispitelor ce le atacă cetatea sufletelor. Preotul militar le redă încrederea soldaţilor, le alungă necazurile şi supărările care le dau târcoale şi nu în ultimul rând le reaminteşte că, a-şi apăra ţara cu preţul vieţii este o datorie de onoare, însă a apăra şi păstra dreapta credinţă este o datorie a sufletului faţă de Dumnezeu.
Nr. crt. Spital/Azil Preot
1. Aiud Spital „Sfântul Pantelimon” Avram Virgil
2. Aiud Capelă Sanator „Adormirea Maicii Domnuluiˮ Pârjol Emil
3. Aiud Penitenciar „Sfinți Apostoli Petru și Pavel” Tarcău Liviu
4. Alba Iulia – Azil Turc Florin Daniel
5. Alba Iulia – Spital Floca Dan
6. Alba Iulia – Sfântul Meletie Haşegan Petru Adrian
7. Alba Iulia – Colegiul Militar Bratu Constantin
8. Azil Bărăbanț Țârău Mihai
9. Câmpeni Capela Spital Buzgar Remus
10. Abrud Capela Spital Iagăr Claudiu
11. Sebeş Capela Spital Matei Alin Călin
12. Sebeş Preot militar Ovidiu Truță
13. Blaj Spital Borşan Lucian
14. Sighişoara – capela spital Dan Oliviu
15. Târgu-Mureş Spital Fărcaş Marius
16. Târgu-Mureş Spital Gâdea Cristian
17. Târgu-Mureş Spital Sloată Ștefan
18. Târgu-Mureş Spitale II Ţifrea Florin
19. Târgu-Mureş Spitale I Chiorean Ionuţ
20. Târgu-Mureş Penitenciar Orăşan Sergiu
21. Târgu-Mureş Armată Şandor Dorin
22. Reghin Spital Moldovan Epifan Ovidiu
23. Târnăveni Spital Moga Mircea
Cucui Adrian

Share