Alocuțiune la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă (clasele V-VIII)

Alocuțiune la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă (clasele V-VIII), rostită de Părintele Arhiepiscop Irineu în data de 27 aprilie 2022, la biserica „Buna Vestire” - Catedrala mică din municipiul Târgu-Mureș, după oficierea slujbei de Te-Deum.

Fiul lui Dumnezeu, venind pe pământ, a oferit oamenilor Evanghelia Sa, aceasta cuprinzând adevărul mântuitor. Hristos a trăit personal ceea ce a vestit altora, El fiind Norma fundamentală și Paradigma existențială de la Care se va inspira creștinul. Mântuitorul nostru este Modelul formator, prin excelență, și primul Pedagog, cum Îl numea Clement Alexandrinul. Urmând pe Divinul ei Întemeietor, încă din perioada creștinismului primar, Biserica s-a îngrijit de transmiterea învățăturii evanghelice, adică de educația religioasă. Aceasta nu însemna doar o instruire sub aspect intelectual, ci o sporire a calităților sufletești.

La noi, în spațiul carpato-dunărean, sămânța Evangheliei a fost răspândită de Sfântul Apostol Andrei, încât pentru acest popor născut creștin credința este scut apărător și steag de biruință. Scriitorul Liviu Rebreanu mărturisea: „Cred în Dumnezeu, Izvorul unic al oricărei posibilități de credință. În clipa în care mi-aș pierde credința aceasta, îmi închipui că ar trebui să-mi pierd implicit dragostea de viață și încrederea în orice rost al meu”. Avea dreptate, căci fără credință în Dumnezeu, fără legătura cu Dumnezeu, omul își pierde demnitatea sa și rostul existenței sale.

Acum înțelegem câtă durere a simțit poporul român dreptcredincios când Religia a fost exclusă din școala românească. Dar mare a fost bucuria tuturor când această disciplină școlară a fost reintrodusă. De ce? Pentru că învățământul religios în școală are drept scop fasonarea caracterului creștin. Însă trebuie ca, în procesul formării tinerei generații, Familia creștină, Biserica și Școala, să conlucreze într-un mod organic. Numai așa vom putea avea o generație robustă și sănătoasă moral și spiritual, spre slava Sfintei noastre Biserici și spre dăinuirea inegalabilului nostru popor.

Noi, românii, credem că prin Religia creștină s-a cristalizat, în spațiul autohton, umanismul creștin, care a rodit ceea ce numim „omenia românească”. În pofida vicisitudinilor, a invaziilor străine și a asupririlor nedrepte, societatea românească a izbutit și a rezistat în istorie prin forța credinței creștine pusă în practică. Aceasta ne-a păstrat ființa și ne-a ajutat să prosperăm pe diverse planuri ale vieții sociale. Datorită evlaviei străbune, ca rod al educației religioase, Patria noastră a primit apelative ca acestea: „Țara mănăstirilor”, „Pământul care cântă în imagini” sau „Grădina Maicii Domnului”.

Eu îndrăznesc să afirm că și cei ce predau Religia în școli și cei ce învață Religia trebuie să se considere privilegiați. De ce? Deoarece Religia creștină este regina științelor. În primul rând, Religia este regină pentru că, spre deosebire de educația profană, ea urmărește punerea omului în comuniune cu Dumnezeu. În al doilea rând, Religia este regină pentru că dă omului o anumită sensibilitate și un scop precis în viață. În al treilea rând, ea este regină pentru că are ca ideal prioritar formarea personalității umane pe linia umanismului evanghelic.

În cadrul acestei deschideri festive a Olimpiadei Naționale de Religie, eu vă felicit sincer pe toți elevii participanți. Nu toți veți primi diplome și premii, dar toți sunteți valoroși, pentru că v-ați asumat un efort plin de încordare și dați dovadă de o admirabilă perseverență. Participând la Olimpiadă, vă validați ca veritabili atleți spirituali pe întinsa arenă a vieții pământești. Totodată, vă etalați ca pilde de hărnicie pentru mulți tineri, care nu înțeleg semnificația străvechiului dicton „Per aspera ad astra” – „Prin nevoințe ajungi la stele”, adică la piscul frumoaselor împliniri.

Dragii mei, umpleți-vă de lumina pascală și de pacea divină, adunând în cămara inimii lucruri prețioase pentru vremurile grele în care se vor înmulți valorile false și zeitățile mincinoase. Frecventați biserica, citiți Biblia și rugați-vă lui Dumnezeu, deschizându-vă inima spre tot ce este bun, adevărat și nobil. Priviți mereu spre Iisus, Biruitorul morții, „Cel mai frumos dintre fiii oamenilor” (cf. Ps. 44, 3), Soarele dreptății, Eroul de pe Golgota, Care a ieșit victorios din mormântul Său. El ne-a arătat clar că nu există înviere fără cruce și nici biruință fără sacrificiu. Voi toți înțelegeți aceasta. De aceea sunteți aici. Felicitări! „Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru!” (Filip. 4, 23).

† IRINEU
Arhiepiscop al Alba Iuliei

Share