Arhipăstorul nostru a oficiat slujba de târnosire a bisericii parohiei Lunca Arieșului

Pe data de 2 octombrie 2022, Părintele Arhiepiscop Irineu a săvârșit slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din parohia Lunca Arieșului, protopopiatul Câmpeni, după care a oficiat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.

În Duminica a XIX-a după Pogorârea Sfântului Duh, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce ne prezintă Predica de pe munte a Mântuitorului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit în mijlocul credincioșilor dreptslăvitori din parohia Lunca Arieșului, protopopiatul Câmpeni. Întâistătătorul Eparhiei noastre a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, după care a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Chiriarhul nostru a spus: „În școli, elevii silitori primesc premii. Pe stadioane, sportivii buni primesc cupe și medalii. În slujba apărării patriei, ostașii viteji sunt cinstiți cu mari onoruri. Însă toate aceste răsplăți despre care am pomenit sunt perisabile, trecătoare, pe când Dumnezeu este Acela Care ne conferă cununi neveștejite și trofee cerești. Iată de ce Sfântul Ciprian zice: «Cu adevărat mare și dumnezeiască este facerea de bine izvorâtă din iubire». Cu ajutorul ei, primim harul Duhului Sfânt, Îl câștigăm pe Hristos ca blând Judecător și Îl facem pe Dumnezeu Tatăl datornic. De aceea, și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în Evanghelia de astăzi, îndeamnă: «Faceți bine fără să nădăjduiți nimic în schimb și plata voastră va fi multă și fii ai Celui Preaînalt vă veți chema»”.

La finalul slujbei, în semn de aleasă apreciere pentru truda și osteneala de care a dat dovadă pe parcursul anilor de slujire, părintele Ciprian Negrea Cătană, preot al parohiei Lunca Arieșului începând cu anul 2017, a fost hirotesit întru iconom-stavrofor. De asemenea, ostenitorii și binefăcătorii care au contribuit în mod deosebit la înfrumusețarea și reabilitarea bisericii parohiale au primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu Diplome de aleasă cinstire.

Cea dintâi mențiune documentară a satului Lunca Arieșului datează din anul 1470, când a fost amintită denumirea de Wyfalw (Satul Nou). Prima biserică din localitate a fost incendiată de către maghiari în anul 1848, motiv pentru care nu au mai fost identificate documente care să ateste data edificării locașului de cult. Actuala biserică a fost ridicată între anii 1853-1854, din lemn de brad. Edificiul a fost restaurat în mai multe rânduri, iar în anul 1965, prin grija preotului Ioan Voica, a fost îmbrăcat în haina picturii și împodobit cu icoane. În perioada 2010-2015 a fost confecționat iconostasul, urmând ca din anul 2017 să fie efectuate numeroase lucrări de renovare și înfrumusețare a bisericii, sub coordonarea și purtarea de grijă a părintelui Ciprian Negrea Cătană.

Share