ACUM
    Friday, 30 October
  11°C in Alba Iulia
Lucrările Consiliului și ale Adunării eparhiale în Arhiepiscopia Alba Iuliei
Actualitatea eparhială

Lucrările Consiliului și ale Adunării eparhiale în Arhiepiscopia Alba Iuliei

26 Jan 2017
15:42
Joi, 26 ianuarie 2017, la Centrul cultural-misionar din cadrul Schitului „Sfântul Lazăr” din Alba Iulia, a avut loc reuniunea anuală a Consiliului și a Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Întâlnirea a debutat cu şedinţa Consiliului eparhial, în care s-au discutat mai multe puncte aflate pe ordinea de zi. După aceea, a urmat întrunirea membrilor Adunării eparhiale pe comisii, ședințele fiind prezidate de către consilierii de resort, care au prezentat bogata activitate desfăşurată în anul care a trecut.

De la ora 10:00, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezenţa membrilor Adunării Eparhiale și a invitaţilor, a oficiat slujba de Te-Deum. Lucrările înaltului for de conducere al Eparhiei au fost deschise de către Arhipăstorul nostru, care, în alocuţiunea susţinută, a adresat membrilor prezenți o călduroasă urare de bun venit și a subliniat importanţa fiecărui membru a acestei Adunări, ca celulă a corpului eclesial al Bisericii neamului nostru.

Întâlnirea a continuat cu prezentarea rapoartelor celor patru sectoare ale eparhiei: administrativ-bisericesc, economic, cultural şi social-misionar, după cum urmează: Părintele Eugen Moldovan, consilier administrativ-bisericesc, a prezentat activitatea pe plan pastoral-misionar, administrativ și cultic în anul care a trecut, precum și itinerariul pastoral al Înaltpreasfinţitului. De asemenea, a evocat tematica Anului omagial şi Anului comemorativ-2016 şi evenimentele desfăşurate în judeţele Alba şi Mureş. A prezentat situaţia parohiilor și a mănăstirilor, a hirotoniilor, a hirotesiilor, acordarea de ranguri și tunderile în monahism.

Consilierul economic, Arhidiaconul Rafael Orzeiu, a prezentat dinamica fondurilor eparhiale, contribuţiile din partea instituţiilor Statului, a trecut apoi în revistă situaţia lucrărilor la noul complex de clădiri de la Schitul „Sfântul Lazăr” și de la campusul Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, a prezentat situația verificărilor financiare și de gestiune la parohii, situaţia tipăriturilor și a pelerinajelor. În paralel, a fost prezentat capitolul legat de cheltuielile Arhiepiscopiei în anul precedent, precum și nivelul donaţiilor și al ajutoarelor financiare acordate de Arhiepiscopia Ortodoxă în anul 2016.

Activitatea sectorului cultural al Eparhiei Alba Iulia a fost prezentată de Părintele Oliviu Botoi, consilier cultural, care, a prezentat principalele direcţii ale sectorului pe care îl conduce. A fost descrisă situaţia învățământului religios, activitatea Seminarului Teologic Ortodox, a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și a Școlii Doctorale, a Bibliotecii eparhiale, a Editurii și a Radio-ului Reîntregirea, misiunea cu tinerii și activitatea catehetică. Un capitol important al raportului a fost rezervată patrimoniului cultural-bisericesc de la Centrul eparhial. În încheiere, au fost amintite activitățile culturale și proiectele pentru anul în curs.

Părintele consilier Nicolae-Calin Ignat, coordonatorul sectorului social-misionar, a subliniat faptul că anul 2016 a fost un an de stabilitate, în care s-a reușit continuarea misiunii sociale în cuprinsul Eparhiei. Părintele consilier a prezentat apoi structura organizatorică actuală a sectorului social-misionar, ampla implicare a Eparhiei noastre în ajutorarea semenilor, situația veniturilor și a cheltuielilor, precum și cele mai importante activități din anul trecut.

În încheiere, după mai multe intervenții din partea invitaţilor, Părintele nostru Arhiepiscop Irineu a rostit un cuvânt de apreciere pentru acţiunile desfășurate pe parcursul anului trecut, felicitându-i pe toţi cei care s-au implicat în bunul mers al Bisericii străbune.