Fragment din cuvântul rostit în Catedrala mitropolitană din Chicago - SUA

2 Iulie 2018

Lumea actuală trece printr-o criză de nebunie, încât noi care, prin Botez, am făcut legământ cu Hristos și am primit numele Lui, avem datoria să respingem influențele demonice și să oprim dezechilibrul profund care duce la catastrofă.

Iubiți credincioși,

Lumea actuală trece printr-o criză de nebunie, încât noi care, prin Botez, am făcut legământ cu Hristos și am primit numele Lui, avem datoria să respingem influențele demonice și să oprim dezechilibrul profund care duce la catastrofă. Împotrivindu-ne diavolului și manevrelor lui perfide, noi putem contribui mult la vindecarea marelui flagel al secularismului, care a adus în lume boala imoralității, egoismul nestăpânit, hedonismul, apostazia și idolatria. În acest sens, noi primim îndemn de la înaintașii noștri din plaiul românesc, care au iubit Biserica, au iubit Sfânta Cruce, având încredere enormă în Providența dumnezeiască și în biruința Binelui.

În anul acesta, se cuvine să privim la eroii și martirii neamului și la bărbații Marii Uniri, care sunt adevărate modele de verticalitate morală și de credință tare în Dumnezeu, Creatorul și Proniatorul. Așa vom înțelege că degeaba există civilizație și progres, dacă nu stârpim răul din sufletele noastre și dacă nu avem busola călăuzitoare a credinței.

Îi mulțumesc Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae că m-a invitat să vin la Congresul bisericesc al Eparhiei, să vin din nou pe pământul Americii, unde Ortodoxia românească arde ca o torță, ca o flacără, răspândind lumina Adevărului evanghelic și căldura Harului divin sfințitor. Sunt impresionat de bogata activitate pastorală și misionară care se desfășoară în parohiile acestei Arhiepiscopii. Desigur, aceasta se petrece prin înțeleapta îndrumare a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit, care îmbină armonios zelul apostolic cu spiritul gospodăresc. De aceea, îl felicit sincer și îi doresc în continuare bună sporire și bună rodire în slujirea arhierească.

Îndreptându-mă spre toți care sunteți prezenți la Dumnezeiasca Liturghie, vă îndemn să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc în viața personală și familială, să dați dovadă de o credință dinamică, lucrătoare prin iubire, și să iubiți mult neamul românesc, valorile noastre etnice și trecutul nostru glorios, căci așa cum spunea marele poet național Mihai Eminescu, «patriotismul nu înseamnă numai iubirea pământului în care te-ai născut, ci mai ales înseamnă iubirea trecutului nostru, fără de care nu este adevărată iubire de țară». În încheiere, dimpreună cu Sfântul Apostol Pavel, vă grăiesc tuturor: «Să fim treji asupra noastră și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și iubirii, având drept coif nădejdea mântuirii, căci Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii în Domnul nostru Iisus Hristos, Care pentru noi a murit, ca noi în El să viețuim». Amin.

(Fragment din cuvântul adresat clericilor și credincioșilor din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale Americii, în Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago)

Share