Părintele Arhiepiscop Irineu, în pelerinaj în Țara Sfântă (ziua a IV-a)

15 Decembrie 2018

Vineri, 14 decembrie a.c., în a patra zi a pelerinajului efectuat în Țara Sfântă, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, s-a aflat, dimpreună cu grupul de pelerini din Eparhia noastră, în Cetatea Ierusalimului. Astfel, pe parcursul întregii zile, credincioșii pelerini au străbătut, în frunte cu Ierarhul nostru, „Drumul Crucii” („Via Dolorosa”), parcurs care a fost încununat cu venerarea Sfântului Mormânt, locul îngropării Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu prilejul vizitării acestui oraș străvechi, Părintele Arhiepiscop Irineu, adresându-se credincioșilor prezenți, a reliefat importanța locurilor sfinte din Ierusalim. În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a amintit de momentele în care Fiul lui Dumnezeu străbătea această Cetate, subliniind, totodată, ultima vizită realizată aici de către Domnul, petrecută cu doar câteva zile înainte de Sfintele Sale Pătimiri.

Vorbindu-le celor de față despre „Drumul Crucii” Mântuitorului Hristos, Arhipăstorul nostru a amintit de umilințele îndurate pentru mântuirea noastră de către Domnul Hristos, Stăpânul lumii, începând de la ieslea Betleemului și până la mormânt. Străbătând cu multă emoție și evlavie sfântă „Via Dolorosa”, grupul de clerici și credincioși din Eparhia noastră au avut privilegiul de a păși pe locurile unde Mântuitorul Hristos a purtat pe umerii Săi, în urmă cu 20 de veacuri, Crucea suferinței, reprezentând povara păcatelor întregii lumi. Pelerinii s-au închinat și în paraclisul edificat pe locul Golgotei, unde a fost înfiptă crucea pe care a fost răstignit Domnul Hristos. 

Pelerinajul realizat de către Ierarhul nostru pe „Drumul Crucii” dimpreună cu credincioșii pelerini, început la Poarta Sfântului Ștefan și continuat prin vizitarea fortăreței „Antonia”, a fost încununat cu venerarea Sfântului Mormânt. Cu acest prilej, Întâistătătorul Eparhiei noastre, adresându-se celor de față, a evidențiat faptul că, prin moartea și Învierea Sa, Hristos a abolit sclavia iadului și a morții și a deschis orizontul învierii pentru lumea peregrină prin valea umbrei morții, Mântuitorul fiind pârga celor adormiți. În continuare, Înaltpreasfinția Sa a subliniat faptul că Mormântul Sfânt reprezintă „izvorul învierii noastre”, după cum rostește în taină preotul sau arhiereul în cadrul Sfintei Liturghii.

Cinstit cu mare evlavie de către întreaga creștinătate, Sfântul Mormânt, eternul mausoleu al învierii noastre, reprezintă locul unde a fost așezat trupul lui Hristos după luarea Sa de pe Cruce. Aici, în fiecare an, are loc, în Sâmbăta Mare, cu prilejul celebrării marelui Praznic al Învierii Mântuitorului, miracolul Pogorârii Luminii Sfinte. În acele momente, miile de pelerini veniți din toată lumea așteaptă cu emoție sfântă să coboare din cer, prin cupola cea mare a Bisericii, Focul sacru, apărut ca un fulger puternic, acesta reprezentând Lumina cea veșnică a Dumnezeului Celui viu.

Vizitând locul unde, timp de trei zile, a zăcut trupul lui Iisus, credincioșii pelerini au putut observa inscripțiile imprimate deasupra Mormântului Sfânt, cuvinte care constituie veritabile concentrări ale energiilor dumnezeiești în Mormântul de viață dătător. Aceste însemnări conțin următoarele mesaje, atât de cunoscute în istoria mântuirii: „Ce căutați? Pe Iisus Nazarineanul Cel răstignit? A înviat. Nu este aici! Iată locul unde L-au pus!”; „Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri, și pe noi, pe pământ, ne învrednicește, cu inimă curată, să Te slăvim”; „Ca un purtător de viață și mai înfrumusețat decât raiul, cu adevărat, și decât toată cămara împărătească mai luminat s-a arătat, Hristoase, Mormântul Tău, izvorul învierii noastre”. De asemenea, deasupra intrării se regăsește inscripția: „Pomenește, Doamne, pe robul Tău, meșterul împărătesc H. Comnenos din Mitylene. 1810”. În curtea Basilicii Sfântului Mormânt se află și un paraclis închinat Sfântului Apostol Iacob, primul episcop al Ierusalimului. Cu acest prilej, Ierarhul nostru, însoțit de credincioșii pelerini, s-a închinat în acest sfânt locaș de rugăciune.

În continuare, Chiriarhul nostru, dimpreună cu grupul de clerici și credincioși, a vizitat Biserica „Sfânta Ana”, una dintre cele mai frumoase locașuri de cult din perioada cruciată, precum și scăldătoarea Vitezda, situată în stânga locașului de cult închinat Sfintei Ana. Aici, Părintele Arhiepiscop Irineu s-a întâlnit cu un grup de pelerini din Malaezia, cărora le-a adresat numeroase cuvinte de folos și sfaturi duhovnicești. Coborând la nivelul inferior al Bisericii, credincioșii au vizitat locul Nașterii Fecioarei Maria, cea care, la Buna Vestire, a devenit vas ales al infinității divine. Tradiția conform căreia Maica Domnului s-a născut în acest loc este bine întemeiată, existând în acest sens numeroase dovezi istorice și arheologice. Cu prilejul vizitării acestui loc minunat, grupul de pelerini din Eparhia noastră au intonat Troparul Nașterii Maicii Domnului, precum și cântarea religioasă „Nașterea Ta, Preacurată”.

Continuând pelerinajul, Părintele Arhiepiscop Irineu, dimpreună cu grupul de clerici și credincioși din Eparhia noastră, a vizitat Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Lydda. Conform tradiției, primul locaș de închinare ridicat aici a fost distrus de către cruciați. Rămășițele acelei biserici au fost dobândite de către greci în anul 1873, pe acele ruine având să fie ridicat, în anul 1893, actualul locaș de cult. Aflați în vizită în acest loc binecuvântat, credincioșii s-au putut închina la mormântul celui supranumit „purtătorul de biruință”, venerând cu multă evlavie cinstitele sale moaște. În cuvântul rostit celor prezenți, Arhipăstorul nostru a îndemnat la imitarea credinței și a faptelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, prin intermediul cărora putem dobândi biruința asupra vieții și cununa slavei pe arena de luptă a acestei lumi.

În ultima parte a zilei, grupul de pelerini români s-a aflat în milenara și legendara cetate Iaffa, localitate amintită chiar și în Vechiul Testament. Legendele semitice atribuie originea cetății lui Iafet, fiul lui Noe, în timp ce o legendă greacă îi conferă proveniența lui Iopeia, fiica lui Eolus. Din tradiția creștină aflăm faptul că aici avea să poposească și Sfântul Apostol Petru, cu scopul de a propovădui Evanghelia păcii. De asemenea, tot aici, Sfântul Petru avea să înfăptuiască unul dintre miracolele sale, înviind-o din morți pe Tavita, o tânără foarte harnică și virtuoasă care cu acul ei cosea haine pentru săraci. 

Privind înspre largul Mării Mediterane, Părintele Arhiepiscop Irineu, adresându-se grupului de clerici și credincioși din Eparhia noastră, a subliniat importanța și solemnitatea misiunii discipolilor Mântuitorului, care, lăsând totul, au călătorit pe apele mării până la marginile pământului pentru a semăna cuvântul Evangheliei lui Hristos. Totodată, Arhipăstorul nostru, făcând referire la activitatea ucenicilor Domnului Hristos, a evidențiat dragostea puternică a acestora pentru Fiul lui Dumnezeu, de Care nu i-a putut despărți amărăciunile vieții sau durerile morții.


Share