ACUM
    Wednesday, 30 September
  12°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială

Slujire arhierească la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

30 Jan 2020
14:57

Joi, 30 ianuarie 2020, zi în care sunt prăznuiți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Cu prilejul hramului, Întâistătătorul Eparhiei noastre, înconjurat de părinții profesori, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta Facultății, în prezența studenților teologi și a numeroși oaspeți. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corul Facultății, condus de părintele prof. univ. dr. Domin Adam.

În cadrul slujbei, părintele lect. univ. dr. Nicolae-Coriolan Dura a susținut o prelegere, adresată în mod special tinerilor studenți, în care a reliefat profilul teologic și didactic al Sfinților Trei Ierarhi. De asemenea, la finalul Sfintei Liturghii, părintele prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a adresat alese mulțumiri Părintelui Arhiepiscop Irineu pentru grija părintească manifestată pe întreg parcursul anului față de cadrele didactice și studenții teologi.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Ierarhul nostru a spus: „Într-o societate materialistă, dominată de consumerism sau mamonism, este necesar să purificăm orice activitate omenească, pentru a face să transpară misterul realităților viitoare. Aceasta înseamnă să fim angajați în cultivarea virtuților, privind cu speranță spre Paradis, unde nu este niciodată criză. Sfinții Trei Ierarhi, care L-au pus pe Dumnezeu pe primul loc în viața lor și în slujirea lor, ne arată că întreaga viață creștină este un pelerinaj spre casa Tatălui. Fiindcă au biruit ispitele sau încercările, ei ne conving că în lupta contra răului se cer vigilență și stăruință, pentru a cuceri Împărăția cerurilor”.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituţie de stat publică de învăţământ superior şi cercetare în domeniul teologiei. Instituția şi-a început activitatea academică în anul 1991, cu secția „Teologie-Asistenţă Socială”, ulterior luând ființă alte noi specializări, dintre care amintim: „Teologie Pastorală”, în anul 1995, „Muzică Religioasă”, în anul 2014, și „Artă Sacră”, în anul 2018. Misiunea şi idealul educaţional al Facultăţii se sprijină pe credinţă, tradiţie şi valoare ştiinţifică, contribuind, prin acţiuni şi modalităţi specifice, la promovarea şi integrarea activă a tinerilor teologi în circuitul european şi universal de valori.