Campanie națională de advocacy la Alba Iulia

 
„Sprijin educațional pentru copiii vulnerabili din România. Pași spre extinderea și finanțarea națională a programului de tip after school”, campanie desfășurată prin implicarea Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”
 
Realitatea din România în privința fenomenului abandonului școlar ne dovedește că mai avem multe de făcut în această privință. Documente oficiale ale Uniunii Europene plasează România pe al treilea loc în Uniunea Europeană din perspectiva abandonului școlar cu un procent care rămâne relativ constant de aproape 10 ani (18%), deși România și-a propus pentru anul 2020 atingerea unui procent de maximum 10% abandon școlar. Astfel, se impun acțiuni care să ducă la crearea unui cadru legislativ favorabil, la promovarea unor modele de succes, la o mobilizare a factorilor locali, la o mai bună educare a părinților și la o creștere a calității învățământului.
 
În perioada 27-28 februarie a.c., la Centrul „Sfântul Meletie” din Alba Iulia, a avut loc prima etapă a Campaniei naționale de advocacy ce vizează „finanțarea sustenabilă a programelor de sprijin educațional de tip after school, ca soluție pentru scăderea analfabetismului funcțional și incluziunea copiilor aflați în situații de risc școlar”.
 
În viziunea organizatorilor, programele de tip after school conțin activități de consiliere și sprijin educațional, social, psihologic, esențiale pentru menținerea în ciclul școlar obligatoriu a copiilor aflați în risc de abandon școlar. Ele sunt adaptate nevoilor și potențialului copiilor din diferite comunități și a specificului școlilor în care învață copiii. Finanțarea acestor programe de la bugetul central și local reprezintă calea de reducere efectivă a gradului de analfabetism funcțional si de părăsire timpurie a școlii de către copii. Această finanțare trebuie să fie asigurată în mod continuu pe baza unor mecanisme multi-anuale, în principal de la bugetul de stat, dar cu posibilitatea atragerii altor fonduri bugetare și extra-bugetare.
 
Activitatea la care facem referire a avut loc în cadrul Proiectului „Prevenirea abandonului școlar”, cofinanțat de Fundația HEKS/EPER Elveția prin Fundația HEKS/EPER România, și s-a concretizat printr-o serie de dezbateri organizate cu cadrele didactice implicate în proiect, cu părinții copiilor beneficiari și cu membrii echipei de implementare a proiectului. Întâlnirile au fost moderate de către doamna Diana Chiriacescu, director național al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale din România, și domnul Emanuel Țapu, președintele Fundației HEKS/EPER România.
 
„În cadrul discuțiilor, s-au analizat cauzele principale ale abandonului școlar, prevederile legislative inițiate sau aflate în dezbatere și rolul pe care îl au inițiativele legislative locale bazate pe implicarea cadrelor didactice și a organizațiilor de părinți. Nu în ultimul rând, s-a făcut referire la interesul mare pe care autoritățile publice județene și locale din județul nostru l-au manifestat pentru diminuarea fenomenului abandonului școlar. Această colaborare urmează să constituie un exemplu de bună practică la nivel național. Considerăm că parteneriatul dintre Școală, Biserică și Comunitate este temelia pe care se poate construi un proiect durabil prin care fenomenul abandonului școlar să se diminueze semnificativ”, a declarat doamna Daniela Truța, director executiv al Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”.
 
Proiectul „Prevenirea Abandonului Școlar” la nivelul județului Alba este coordonat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” și se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, fiind rodul implicării a șase Primării din județul Alba: Ighiu, Sântimbru, Sebeș, Aiud, Berghin și Rădești. În cadrul Proiectului, 360 de copii aflați în situații de vulnerabilitate beneficiază zilnic de hrană, sprijin în efectuarea temelor, consiliere psihologică și activități de dezvoltare personală și recreative.
 
Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” este organizație nonguvernamentală de utilitate publică ce funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Asociația este model de bune practici în activitatea socială și educațională, având peste 1000 de copii beneficiari, ocrotiți în case de tip familial, centre de zi, centre educaționale și de prevenire a abandonului școlar.
 
Biroul de presă al Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”
 
 
Share