ACUM
    Saturday, 31 October
  8°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială

Concursul Național-Catehetic „Iubirea lui Hristos în familia mea”, derulat în parohia Târnăveni II

23 Mar 2020
13:35

Concursul Național-Catehetic „Iubirea lui Hristos în familia mea” a dat șansa unor elevi ai Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din municipiul Târnăveni (jud. Mureș) să răspundă „prezent” inițiativei părintelui Alin Iernuțan (preot al parohiei Tărnăveni II) de a participa cu un miniproiect în cadrul proiectului național. Astfel, în decursul câtorva zile petrecute împreună cu părintele Alin Iernuțan, elevi ai școlii și cadre didactice (Georgeta Buda, Ion Grigorescu, Mihaela Istrate, Mihaela Vereș, Cristina Răchită, Daliana Furnea, Anișoara Nemeș, Raluca Chelza, Carmen Chiorean, Cristina Lucaciu și Ani Vanda) au pus cap la cap un miniproiect pe care l-au intitulat „File de învățătură – din Întuneric spre Lumină”. Această activitate se dorește a fi „o carte de învățătură” pentru mici și pentru mari, pagini ale unei „cărți” care să vină în folosul tuturor prin meditație.

Obiectivele majore ale miniproiectului ar putea fi rezumate astfel: promovarea valorilor moral-creștine în rândul elevilor, implicarea familiei în educația religioasă a copiilor și în formarea unei generații mai bune, formarea de comportamente adecvate în receptarea valorilor religioase, educarea unor virtuți creștine și cultivarea comportamentului moral-religios, cunoașterea importanței și a rolului familiei și dezvoltarea sentimentului de respect și iubire față de părinți, dezvoltarea aptitudinilor creativ-literare și plastice prin asocierea lor cu teme religioase, cunoașterea valorilor etice, religioase și însușirea unui comportament bazat pe aceste principii de viață și dezvoltarea atitudinilor de lucru în echipă, de empatizare cu și față de persoane aflate în dificultate.

Miniproiectul în sine a fost structurat pe teme simbolice, ținându-se cont de mesajul activităților: prin meditație, prin învățătură și prin promovarea unei vieți creștine, omul poate ajunge să iasă din Întuneric și să își îndrepte pașii spre Lumină. Creatorul divin a creat lumea în șapte zile. Astfel, se cade ca noi, creștinii, să medităm la toate acestea și să încercăm să parcurgem pașii cunoașterii, recunoașterii și urmării Mântuitorului printr-o viață ghidată de respect, valoare, principii, iubire față de semeni și față de Hristos. În acest mod ne vom putea bucura de Lumina Fiului lui Dumnezeu.

Activitățile proiectului au fost asociate, simbolic, zilelor săptămânii și au fost denumite sugestiv astfel:
1. Ziua I: Ziua cinstirii lui Hristos – Participarea elevilor la activități educativ-religioase;
2. Ziua a II-a: Ziua cunoașterii lui Hristos – Lecturarea unor pasaje biblice, consultarea unor documente variate și realizarea de proiecte;
3. Ziua a III-a: Ziua învățăturilor lui Hristos – Interpretarea unor versete, pilde din Sfânta Scriptură și realizarea unor semne de carte și planșe corespunzătoare;
4. Ziua a IV-a: Ziua cinstirii familiei lui Hristos – Recunoașterea Sfinților, a Familiei lui Hristos și pictarea unor icoane pe sticlă;
5. Ziua a V-a: Ziua iubirii lui Hristos prin cuvânt – Dezbateri realizate în urma unor lecturi și dezvoltarea simțului creativ prin scrierea unor poezii;
6. Ziua a VI-a: Ziua familiei întregite – Realizarea unor picturi pe lemn și a unor planșe sugestive;
7. Ziua a VII-a: Ziua meditației – Dezbateri pe tema rolului lui Hristos în viața noastră și scrierea unor meditații.
8. Ziua a VIII-a: Ziua Luminii – Program artistic-religios și expoziție a materialelor realizate.

Un bun creștin știe că „Totdeauna lucrul tău / Să-l începi cu Dumnezeu / Unde-i El cu darul Său / Niciun lucru nu e greu”. Această acțiune am dorit și noi să o insuflăm învățăceilor noștri. Iubirea lui Hristos în familia mea se manifestă în multe și diverse forme. Iubind extrem de mult omul, Dumnezeu trimite în lume pe Însuși Fiul Său ca exemplu de cinste, putere și iubire, sacrificiu și smerenie, astfel încât noi să dobândim mântuirea, să Îi urmăm exemplul și să devenim membri ai Familiei Lui. Tot din iubire pentru noi, oamenii, Dumnezeu și Fiul Său ne-au oferit Marea Familie: Îngerii și Sfinții. Tot din iubire pentru noi, Dumnezeu a îmbogățit lumea aceasta cu frumuseți spirituale, naturale și umane, aducând-o Din Întuneric spre Lumină, toate acestea devenind pentru noi File de Învățătură. Dumnezeu și Hristos sunt Începutul și Sfârșitul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, așa că „Unde-i credință, / Acolo e iubire; / Unde-i iubire, / Acolo e pace; / Unde-i pace, / Acolo e binecuvântare; / Unde-i binecuvântare, / Acolo e Dumnezeu; / Unde-i Dumnezeu, / Acolo lipsă nu e”.

Bunul Dumnezeu a creat cerul și pământul din iubire pentru oameni. Corelând acest adevăr cu Ziua Sfântă, se cade să Îl cinstim pe El și să Îi sărbătorim ziua! Să Îi demonstrăm iubirea noastră, trecând pragul Casei Sale și participând la Sfânta Taină a Liturghiei, păstrând în sufletele noastre a patra poruncă: „Adu-ți aminte de ziua odihnei (ziua Domnului) ca să o sfințești”. Ziua de luni este cea care se naște prin întrebări retorice. Cine ne-a creat? Cui îi datorăm existența noastră? Suntem în fața unor întrebări existențiale. Lumină se face prin mărturisirea Creatorul divin, a existenței Sfintei Treimi. Dumnezeu este viață și moarte, Hristos este Lumina, Adevărul și Viața. Cei care Îl mărturisesc pe Hristos, spun cu evlavie: „Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute”.

Este marți. Prin pilde și versete ne-a transmis Hristos învățăturile Sale. Să deducem esența acestor povestioare ca bine nouă să ne fie! Să ținem cont de aceste învățături ca să fim plăcuți lui Hristos! Să Îl urmăm pe Hristos prin fapte și gânduri ca să ne mântuim! Mijlocul săptămânii își deschide ochiul. Dacă Îl cinstim pe Hristos, Îi cinstim și pe mărturisitorii Lui. Prin creație plastică, ne mărturisim credința și cinstea cuvenită Sfintei Fecioare Maria, Sfinților și Îngerilor. Ziua de joi este dedicată diverselor aptitudini, altele decât cele din zilele anterioare. Am simțit binefacerile lui Hristos și vrem să Îi mărturisim artistic, creativ, gândul nostru și iubirea noastră. Cuvânt cu cuvânt adunăm un gând și îl așternem pe o coală albă pentru Hristos.

Este vineri, a cincea zi făurită de Dumnezeu. Familia este iubire, iar iubirea este Hristos. Patru familii, Parohia Ortodoxă Târnăveni II și Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Târnăveni, în parteneriat cu Asociația „Rază de Soare” din Iernut – persoane cu dizabilități și cu Palatul Copiilor – structura Iernut și-au dat mâna să Îl cinstească și mărturisească pe Hristos. Săptămâna este aproape să își încheie minutele. Sâmbăta este ziua în care cugetul nostru așterne pe hârtie un gând ce Îl are în centru pe Hristos. Avem datoria spirituală să ne raportăm faptele la învățăturile lui Iisus și să ne răspundem la întrebarea: Ce reprezintă Hristos pentru mine, pentru familia mea?

Ajungem să parcurgem și a opta zi. Dacă ar fi să medităm profund la ce este în jurul nostru, am vedea clar Lumina. Hristos este aici și acolo, a fost ieri, este astăzi și va fi mâine. Să ne bucurăm sufletele cu Slava Lui! Programul artist-religios ne unge sufletele. Este Ziua Luminii! Toate aceste acțiuni ale noastre și-au găsit finalitatea într-o expoziție tematică în „Holul Artelor”, cum ne place nouă, celor de la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, să spunem, expoziție de care se vor bucura câteva săptămâni elevii noștri și toți cei care vor trece pragul școlii. De asemenea, materialele, gândurile și creațiile elevilor au devenit „File de învățătură – din Întuneric spre Lumină”, „o carte de suflet pentru suflete”.

Prof. Georgeta Buda
Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Târnăveni