ACUM
    Saturday, 31 October
  7°C in Alba Iulia
Actualitatea eparhială

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oficiat Denia Prohodului Domnului, la Catedrala arhiepiscopală

17 Apr 2020
21:47

Vineri, 17 aprilie 2020, în a cincea zi a Săptămânii Sfintelor Pătimiri, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Catedrala Reîntregirii din vechea Cetate a Bălgradului. Începând cu ora 18.00, Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Denia Prohodului Domnului (Utrenia Sâmbetei celei Mari), slujbă în care ne este prezentată îngroparea Mântuitorului Hristos și Pogorârea Sa la iad, și a rostit cuvântul de învățătură. La finalul Deniei, după Doxologia mare, a avut loc Procesiunea cu Sfântul Epitaf în jurul Catedralei arhiepiscopale, ritual care înfățișează și, totodată, actualizează drumul de la Golgota la mormântul Domnului Hristos.

În finalul cuvântului rostit cu acest prilej, Chiriarhul nostru a spus: „Au trecut două milenii de când Iisus Hristos a locuit printre noi, a suferit cu noi și a suferit în locul nostru. Pentru că El a părăsit totul, noi putem să moștenim totul. Pentru că a răbdat chinurile, noi avem nădejde tare, avem certitudinea că întru El suntem mai mult decât biruitori. Pentru că El a împărtășit viața noastră de durere și de chin, noi toți putem să ne împărtășim de viața Lui plină de slavă și de pace, căci în ultima seară a vieții Sale muritoare, a spus: «Pacea Mea las vouă, pacea Mea dau vouă. Nu cum v-o dă lumea, v-o dau Eu vouă». Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât în inima lumii noastre ca să Se dăruiască pe Sine Însuși pentru binele nostru. Datorită morții Lui, noi putem să trăim cu Dumnezeu în veci. Datorită Învierii Sale din morți, noi nu trebuie să ne mai temem de moarte; datorită iubirii Sale plenare și jertfelnice, se cuvine ca noi să-L iubim pe El, Împăratul neamurilor, prin al Cărui sânge avem noi răscumpărarea și iertarea păcatelor. Iată de ce, la Denia Prohodului, cântăm cu evlavie: «Te slăvim pe Tine / Iisuse Doamne / Îngroparea Îți cinstim și Patimile / Căci din stricăciune Tu ne-ai izbăvit»”.