ACUM
    Friday, 30 October
  11°C in Alba Iulia
Actualitatea religioasă

Slujire arhierească în localitatea Băsești, județul Maramureș

02 Aug 2020
16:29

În Duminica a VIII-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în localitatea natală, Băsești, județul Maramureș. Arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur pe un podium special amenajat în vecinătatea bisericii parohiale, iar la final a rostit cuvântul de învățătură. După Sfânta Liturghie, Chiriarhul nostru a acordat Diplome de aleasă cinstire unor persoane din satul natal care i-au oferit informații inedite și date istorice despre profilul biografic al învățătorului Vasile Robu (1898-1970) care a activat în Băsești vreme de 23 de ani, în vederea elaborării lucrării intitulate Vasile Robu, un devotat și eminent învățător al satului românesc din Transilvania, publicată de curând la Editura Reîntregirea. Având în vedere contribuția acestui mare învățător și a familiei sale la propășirea materială și spirituală a locuitorilor băseșteni, doamna Georgeta Cedică Robu a primit titlul de Cetățean de onoare al comunei Băsești.

În continuare, Părintele Arhiepiscop Irineu a săvârșit o slujbă de pomenire pentru învățătorul Vasile Robu, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la trecerea la cele veșnice, și a ținut un scurt discurs despre personalitatea ilustrului învățător. Răspunsurile la Dumnezeiasca Liturghie au fost oferite de către corul mixt din Parohia Ulmeni, coordonat de către doamna Georgeta Cedică. La slujbă au luat parte credincioși ai parohiei și din împrejurimi, precum și un numeros grup de pelerini albaiulieni sosiți la Băsești în după-amiaza zilei precedente. Comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de către părintele Ioan Vlad.

În cuvântul adresat celor prezenți, Întâistătătorul Eparhiei noastre a spus:

„Trăim un timp de criză când un virus ucigător zguduie și împanichează omenirea și când știința modernă este neputincioasă în fața acestui dușman invizibil. În această situație critică, ne putem da seama că Dumnezeu Cel Atotputernic ține frâiele istoriei și că suntem slabi și fragili în fața lucrurilor ce nu țin de noi. De aceea, este bine să ne plasăm credința dincolo de neant, conectându-ne la cer. Totodată, este bine să privim dincolo de boală și de moarte, bizuindu-ne pe Bunul Dumnezeu, fără Care toate speranțele omenirii se destramă ca o pânză de păianjen.

Siguranța noastră nu stă în bani, investiții, depozite bancare și posesiuni materiale, care s-au împuținat acum, și nici în planurile propuse, dintre care multe s-au spulberat. Siguranța noastră stă în Hristos, Care ne este mereu aproape și ne ajută să ne organizăm viața în mod constructiv. Dacă ne unim cu Hristos, prin ascultarea de EL, atunci nu există problemă pe care să nu o putem rezolva și povară pe care să nu oputem purta. Domnul nostru este sursa vieții noastre și scopul ei, fiind capabil sătransforme puținul în mult, răul în bine și zdrobirea noastră în măreață binecuvântare”.

*

Localitatea Băsești, satul de origine al luminatului politician George Pop de Băsești, reprezintă o veritabilă și străveche vatră de spiritualitate ortodoxă, care a oferit societății românești numeroase personalități marcante pe parcursul timpului. Pe lângă această gigantică figură politică a comunei, care a influențat covârșitor viața localității și a sătenilor, se înscrie și cea a eminentului și devotatului învățător Vasile Robu, dascăl timp de 23 de ani în cadrul Școlii din Băsești. „Slujitorul credincios” Vasile Robu a dovedit o excepțională măiestrie pedagogică, fiind recunoscut ca un artist desăvârșit în profesia lui. Prin profilul său pluridisciplinar, acesta s-a impus magistral în sânul comunității datorită rolului atât de însemnat pe care l-a avut în viața copiilor și a tinerilor, în mijlocul cărora și-a desfășurat activitatea. A trecut la Domnul în data de 3 august 1970, la vârsta de 72 de ani.