Târnosirea bisericii Mănăstirii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” de la Subpiatră, protopopiatul Câmpeni

13 Septembrie 2020

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit la Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Parascheva” de la Subpiatră, protopopiatul Câmpeni. Arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de târnosire a noii biserici, după care a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură.

Adresându-se celor prezenți, Chiriarhul nostru a spus: „Datorită adopțiunii divine primită prin Botez, noi ne adresăm familiar lui Dumnezeu, numindu-L «Tatăl nostru» sau «Vecine Dumnezeu», cum spunea Rainer Maria Rilke. Privilegiul acesta ne obligă să ne comportăm ca fii ai lui Dumnezeu, întrupând în existența noastră moralitatea Fericirilor, adică devenind prin lucrarea virtuților morale «alți hristoși» în lumea actuală. «Tatăl nostru», ce frumoasă expresie! Rudenii de gradul întâi cu Dumnezeu, care ne dă certitudinea că noi nu suntem abandonați într-un univers gol și înspăimântător. Dimpotrivă, ne aflăm sub aripile ocrotitoare ale providenței lui Dumnezeu pe Care Sfântul Apostol Pavel Îl numește «Părintele îndurărilor și a toată mângâierea»”.

La finalul slujbei, în semn de aleasă prețuire pentru osteneala și truda depusă pe parcursul anilor la edificarea și înfrumusețarea noului locaș de închinare, Întâistătătorul Eparhiei noastre i-a oferit maicii starețe Maria Răfăilă rangul de stavroforă. Obștea monahală de aici se află sub îndrumarea duhovnicească a părintelui ieromonah Ioil Sîngeorzan.

Potrivit tradiției, biserica de lemn a Mănăstirii de la Subpiatră (comuna Sălciua) a fost edificată în anul 1797, pe locul unui locaș de cult mai vechi, cunoscut sub denumirea de „Schitul Maicii Domnului”. Peste două secole, la data de 8 iunie 1997, a fost așezată piatra de temelie pentru noua biserică ce poartă hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Lucrările de zidire a locașului s-au încheiat în anul 2007, urmând ca în perioada anilor 2016-2020 să fie împodobit în haina picturii, lucrarea fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Valentin Baci din Cugir.

 

 

Share