La Adunarea generală a Asociaţiunii ASTRA, Reghin, 18 octombrie, 2014

Cunoaştem bogata activitate a Asociaţiunii ASTRA, desfăşurată pe diverse planuri, de la cel literar, artistic şi istoric până la cel etnografic, economic şi sportiv. Prin toate acestea, ea a contribuit imens la formarea conştiinţei naţionale, la stimularea creaţiei originale şi la creşterea standardului de sănătate fizică, morală şi spirituală.

Cunoaştem bogata activitate a Asociaţiunii ASTRA, desfăşurată pe diverse planuri, de la cel literar, artistic şi istoric până la cel etnografic, economic şi sportiv. Prin toate acestea, ea a contribuit imens la formarea conştiinţei naţionale, la stimularea creaţiei originale şi la creşterea standardului de sănătate fizică, morală şi spirituală.

Uimiţi de apostolatul prestat de către oameni din toate păturile sociale, zic şi eu cu Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna: „Zelul nostru pentru Asociaţiune să nu scadă!”. Privind la activitatea ASTREI, suntem chemaţi să luptăm pentru prosperitatea tuturor românilor, având drept arme credinţa în Dumnezeu şi iubirea pentru etosul românesc.

Share