ACUM
    Saturday, 31 October
  7°C in Alba Iulia
90 de ani de la promulgarea Legii şi Statutului de organizare a Bisericii Ortodoxe Române
Actualitatea religioasă

90 de ani de la promulgarea Legii şi Statutului de organizare a Bisericii Ortodoxe Române

06 May 2015
13:19
Astăzi se împlinesc 90 de ani de la promulgarea „Legii şi statutului de organizare a Bisericii Ortodoxe Române”. Aceasta a fost prima lege bisericească din România întregită.

Demersurile pentru realizarea acesteia au început încă din anul 1919 când la 23 aprilie Sinodul Mitropoliei din Ardeal, Banat şi zonele româneşti din Ungaria a stabilit câteva principii fundamentale prin care Biserica din Ardeal se unea cu Biserica Ortodoxă din Ţara Românească, la bază având statutul Şagunian.

În toamna anului 1920 a fost redactat un ante-proiect de lege pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Autocefale, care va trece prin senat şi camera deputaţilor şi va fi adoptată la 6 mai 1925. Atât legea probată de Parlament cât şi Statutul aveau la bază Statutul Mitropolitului Andrei Şaguna.

Caracteristica principală a acestei legi era că pe lângă episcopi iau parte la reglementarea şi la administrarea chestiunilor bisericeşti, cu excepţia celor dogmatice şi spirituale, nu doar clericii, ci şi laicii.