Parohii vacante – noiembrie 2020

Posturi clericale categoria NUMIRE, Posturi clericale categoria TRANSFER, Posturi clericale categoria CONCURS

Posturi clericale categoria NUMIRE * – descărcaţi de AICI model de cerere pentru categoria numire.

  • Preot paroh, Parohia Izvoarele, Protopopiatul Aiud;

Număr credincioşi: 98 (biserică și casă parohială).

Perioada de înscriere: 13 - 20 noiembrie 2020.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 20 noiembrie 2020, orele 14.

  • Preot paroh, Parohia Almaşu de Mijloc, Protopopiatul Alba Iulia;

Număr credincioşi: 189 (biserică și casă parohială).

Perioada de înscriere: 13 - 20 noiembrie 2020.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 20 noiembrie 2020, orele 14.

Posturi clericale categoria TRANSFER * - descărcaţi de AICI model de cerere pentru categoria transfer

  • Preot paroh, Parohia Târsa, Protopopiatul Câmpeni;

Număr credincioşi: 500 (biserică și casă parohială) şi administrarea unui centru social.

Perioada de înscriere: 13 - 20 noiembrie 2020.

Dosarele se vor depune la Centrul eparhial, până la data de 20 noiembrie 2020, orele 14.

Posturi clericale categoria CONCURS * descărcaţi de AICI model de cerere pentru categoria concurs

Concursul constă din:

  • o probă scrisă cu subiect formulat din domeniul Teologiei Dogmatice, Morale, Pastorale şi Misionare;
  • o predică şi o cateheză rostite în faţa comisiei;
  • o probă de slujire bisericească.

Programa examenului de selecţionare pentru parohiile urbane poate fi consultată AICI.

NOTE:

* Pentru postul de preot, categoria concurs, îşi vor putea depune dosarele doar preoţii licenţiaţi în teologie care au minim 5 ani vechime în preoţie şi care nu au fost transferaţi în ultimii 5 ani. Dosarul va cuprinde: cererea adresată Chiriarhului, CV-ul, raport de activitate vizat de oficiul protopopesc, adeverinţă cursuri şi/sau studii post-universitare, copii după actele de studii (foaie matricolă şi Diplomă de licenţă), declaraţie că va locui în parohie, fişă personală (notările administrative pe ultimii cinci ani şi vechimea în preoţie).

* Pentru postul de preot, categoria transfer, îşi vor putea depune dosarele doar preoţii licenţiaţi în teologie, care au minim 5 ani vechime în preoţie şi care nu au fost transferaţi în ultimii 5 ani. Dosarul va cuprinde: cererea adresată Chiriarhului, CV-ul, raport de activitate vizat de oficiul protopopesc, adeverinţă cursuri şi/sau studii post-universitare, copii legalizate după actele de studii (foaie matricolă şi Diplomă de licenţă), declaraţie că va locui în parohie, fişă personală (notările administrative pe ultimii cinci ani şi vechimea în preoţie).

* Pentru postul de preot paroh, categoria numire, îşi vor depune dosarele doar absolvenţii care au Licenţă în teologie pastorală şi care au promovat examenul de capacitate. Dosarul va cuprinde: cerere, CV-ul şi copii legalizate după actele de studii (Foaie matricolă şi Diplomă de licenţă).

Share