ACUM
    Wednesday, 30 September
  11°C in Alba Iulia
S-au încheiat conferinţele preoţeşti de toamnă  în Arhiepiscopia Alba Iuliei
Actualitatea eparhială

S-au încheiat conferinţele preoţeşti de toamnă în Arhiepiscopia Alba Iuliei

11 Nov 2015
16:11
Marți, 10 noiembrie a.c. a avut loc ultima conferință de toamnă din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei, conferință la care au participat preoții şi reprezentanţii cinului monahal din protopopiatul Câmpeni. Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum şi a fost prezidat de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei.

Conferințele preoțești din toamna acestui an s-au înscris în recomandările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române legate de Anul Omagial și au avut ca orizont principal viaţa marilor duhovnici români şi modelul sfânt pe care aceştia ni l-au lăsat pentru a-i imita. Conferințele au adus în actualitate o temă deosebit de importantă: „Chipuri luminoase de păstori duhovniceşti români. Suntem epigoni sau imitatori fideli ai lor?” și au oferit contextul prezentării în detaliu a portretele părinților din zona Transilvaniei, a căror viață și activitate exemplară poate fi de mare folos pentru progresul duhovnicesc al preoţilor şi al credincioşilor.

În cadrul referatelor prezentate, precum și în timpul discuțiilor ulterioare, s-a insistat pe trei dimensiuni principale, după cum urmează: Fiul lui Dumnezeu – Arhetipul desăvârşirii noastre spiritual-morale, nobleţea de creştin ortoodox, care ne obligă pe toţi să imităm Modelul divin şi responsabilitatea preoților de a imita modele autohtone de viaţă evanghelică. Părinții conferențiari, care s-au remarcat prin acuratețea și concizia prezentărilor, prin caracterul practic al abordării și prin experiențele personale relatate, au valorificat în materialele prezentate idei de subtanță, constitutive temei principale: chemarea evanghelică „Vino!” şi imitarea Domnului nostru Iisus Hristos, felul în care Părinţii Bisericii au răspuns fără şovăire la apelul iubirii lui Hristos, necesitatea efortului duhovnicesc în vederea hristificării credinciosului și pildele româneşti de înaltă conduită creştină şi sacerdotală, oferite de către părinţii Dometie Manolache, Arsenie Boca şi Ioan Iovan, cărora noi le putem fi următori fideli sau epigoni ipocriţi.

Prezent la această conferință, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a adresat un sensibil cuvint de suflet participanților, în care a subliniat importanța misiunii preoțești, asociate cu ascultarea și cu smerenia. Înaltpreasfinția Sa a subliniat calitățile celor trei mari duhovnici amintiți, caracterizați de dragostea față de Sfânta Liturghie și față de semeni și a trasat principalele trepte ale drumului pe care trebuie să îl respecte un duhovnic adevărat. De asemenea, a insistat asupra conștiinței preotului și asupra Sfintei Liturghii, care este obligatorie în viața sacerdotului pentru a culege roadele duhovnicești.

Conferinţele preoţeşti din toamna anului 2015 au avut un caracter practic. Modelul de viață sfântă al marilor duhovnici evocați ne îndeamnă să le urmăm pilda şi să lucrăm cu râvnă la mântuirea noastră, păstrându-i în suflete şi în rugăciuni ca pe nişte icoane vii ale neamului românesc. Totodată, aceste întâlniri au constituit un bun prilej pentru preoţii Eparhiei Alba Iuliei de a pune în discuţie probleme de ordin administrativ, economic, cultural sau social, cu care se confruntă în parohiile pe care le păstoresc. Experienţa acumulată în cadrul slujirii aduce în comun o serie de informaţii noi, pe care preoţii parohi le pun în faţa episcopului, a protopopului, dar şi a celorlalţi colegi, în vederea îmbunătăţirii activității pastoral-misionare încredințate.

Pr. Florin Croitoru