Activităţi catehetice în Arhiepiscopia Alba Iuliei, în 2014

Cu ocazia Anului omagial euharistic şi a Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, în Arhiepiscopia noastră, ne dorim iniţierea unor serii de acţiuni catehetice, prin intermediul cărora, copiii şi tinerii noştri să conştientizeze, într-un mod mai concret, atât rolul Sfintei Liturghii în viaţa noastră, cât şi importanţa Liturghiei de după Liturghie, adică însemnătatea Liturghiei aproapelui, concretizată prin acţiuni sociale care să vină în ajutorul celor nevoiaşi.

Astfel, vă propunem următoarele acţiuni:

A. Proiectul social-filantropic O pâine pentru săraci!, în care, prin intermediul unei acţiuni ecologice, se are în vedere o finalitate socială, adică ajutorarea cu pâine unor familii sărace.

Astfel, Proiectul are următoarele componente:

1. titlul proiectului: O pâine pentru săraci!

2. echipa de implementare: Preotul-paroh împreună cu copiii şi tinerii din parohie, implicaţi în Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”;

3. strategia de implementare: Copiii şi tinerii vor fi grupaţi în echipe de lucru, care vor prelua rolul principal în acest proiect, parintelui-paroh revenindu-i doar supravegherea echipelor şi a bunei desfăşurări a acţiunii. Părintele poate face cunoscut parohiei Proiectul, printr-un comunicat la finalul predicii duminicale. Echipele constituite vor vizita fiecare gospodărie, expicând proiectul şi scopul pentru care fiecare familie este rugată ca până la începutul Postului Crăciunului să colecteze separat toate deşeurile de hârtie.  Topt echipele vor aduna sacii cu hârtie şi se vor îngriji, împreună cu preotul-paroh, de deplasarea la Centrul de colectare cel mai apropiat. De pe banii rezultaţi, se vor cumpăra pâini, care vor fi împărţite celor săraci.

3. locul desfăşurării: parohia;

4. perioada de desfăşurare: 2 martie – 5 octombrie 2014

5. beneficiarii proiectului (grupul-ţintă): familiile nevoiaşe din parohie, indiferent de naţionalitate sau apartenenţă religioasă;

6. bugetul proiectului: banii rezultaţi în urma colectării şi depunerii deşeurilor de hârtie la centrele avizate, vor constitui fondul necesar cumpărării de pâine;

7. impactul proiectului: redefinirea misiunii filantropice a Bisericii, izvorâtă din Sfânta Liturghie;

8. fotografii cu cele mai reprezentative momente din cadrul activităţilor desfăşurate: preotul se va îngriji ca toate momentele să fie surprinse în fotografii, ce vor fi ulterior prezentate ca mărturie pentru activitatea din parohie;

9. mărturii ale beneficiarilor şi ale copiilor implicaţi în activităţi;

B. – compuneri şi eseuri despre Sfânta Liturghie, pictură pe sticlă cu diverse motive euharistice, grafică;

C. -excursii tematice la obiectivele cele mai reprezentative pentru stilul brâncovenesc. Copiii participanţi la această excursie, pot suprinde în compuneri sau impresii de călătorie descrierile monumentelor vizitate, sau în desene/fotografii peisajele sau cadrele cele mai sugestive.

*

Fiecare preot, dornic de implicare într-una dintre activităţile propuse, este rugat să mă contacteze la numărul de telefon 0766.40.98.50, pentru a fi luat în evidenţă şi, ulterior, pentru colectarea dosarelor cu rezultate, în vederea premierii.

Premierea celor mai bune rezultate se va face în cadrul Întrunirii anuale a Biroului de cateheză, estimată pentru luna octombrie a.c.

Pr. Florin Parasca
Inspector pentru Cateheza parohială

Share