Acţiune catehetică în Parohia Sângeorgiu de Mureş II

În Duminica a cincea din Marele Post, închinată Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, în Parohia Ortodoxă cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din Sângeorgiu de Mureş II a avut loc susţinerea catehezei cu tema „N-am venit să chem pe cei drepti…!” (Lc. 5, 32).

Respectiva abordare s-a încadrat în contextul Evangheliei Cuvioasei, în care ni se prezintă emoţionantul tablou al spălării picioarelor lui Hristos cu lacrimile femeii păcătoase, pe când se afla la cină, în casa lui Simon. Hristos primeşte gestul extremei pocăinţe cu mare bucurie şi, fără să ceară explicaţii suplimentare, îi acordă femeii uşuratice iertarea tuturor păcatelor ei. Aici, facem analogie cu viaţa Sfintei Maria din Egipt, care dintr-o prostituată vestită, ajunge una dintre celebrele sfinte ale calendarului nostru, model de pocăinţă şi de sfinţenie.

Prin modul în care Hristos acţionează în ambele cazuri, dar şi, în general, în întreaga perioadă de propovăduire, ne putem uşor da seama că scopul Întrupării Sale a fost ridicarea celor păcătoşi la demnitatea de fii ai Împărăţiei Cerurilor. Astfel, pentru noi, creştinii secolului XXI, evanghelia şi viaţa Sfintei Maria Egipteanca sunt dătătoare de speranţă, întreţinându-ne nădejdea că Mântuitorul nostru, cum a lucrat încă între noi fiind, ca Dumnezeu Întrupat, lucrează în continuare şi din înaltul cerului şi ne încurajează, ne primeşte pocăinţa şi ne iartă, pe noi cei ce ne mărturisim păcatele şi neputinţele, şi dorim să fim lângă El, o veşnicie.

Mulţumesc Părintelui Eugen Bărăian şi Distinsei Doamne Preotese Claudia pentru invitaţie, şi le doresc mult spor în lucrarea mântuitoare de suflete, la care i-a chemat Hristos, în ogorul Său.

Preot Florin Parasca
Inspector pentru Cateheza parohială

Share