Acţiune catehetică în Parohia Albeşti

În prima duminică după Rusalii, când îi prăznuim pe toţi Sfinţii, în Parohia cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din localitatea Albeşti, Protopopiatul Sighişoara, unde preoţi sunt Părintele Ioan Nistor şi Augustin Corfariu, a avut loc o seară catehetică prilejuită de slujirea anuală a Tainei Sfântului Maslu, într-un numeros sobor de preoţi.

Cu acest prilej, s-a ţinut un cuvânt catehetic intitulat „Darurile Sfântului Duh şi păcatele noastre”, în care s-a plecat de la constatarea pe care o face Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 7, versetul 23, că în noi este, în urma neascultării protopărinţilor, o lege potrivnică duhului, care lucrează în detrimentului nostru. Astfel, Duhul Sfânt, ca Dumnezeu Mângâietor, ne ajută în slăbiciunea firii noastre, contrapunându-i acesteia darurile Sale, enumerate de către acelaşi dumnezeiesc Apostol în Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 22: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa.

Acestea vin să împlinească rănile trupului lui Adam, celui dintâi, atras înspre adulter,desfrânare,necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri,pizmuiri, ucideri, beţii şi chefuri, după cum sunt relatate acestea în aceeaşi epistolă, de la versetul 19 la 21. Aşadar, roadele Cincizecimii, pentru noi, pentru fiecare în parte, sunt roadele sau darurile Duhului Sfânt, şi ne bucurăm de adumbrirea Sa, în măsura în care dorim să-I urmăm lui Hristos, cu toată convingerea şi credinţa.

Share