Bucuria cinstirii înaintașilor, în parohia Asînip, protopopiatul Aiud

După marea sărbătoare a resfințirii bisericii parohiale din Asînip, din 20 august 2023, ca o continuitate a acestui binecuvântat eveniment, a urmat ziua de sâmbătă, 16 septembrie, moment care s-a dovedit a fi unul cu totul deosebit pentru credincioșii parohiei Asînip. După săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii a Sfântului Ioan Gura de Aur, în biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a urmat, la fel ca în duminica resfințirii locașului, slujba de pomenire în memoria protosinghelului Tit Moldovan (1923-1987), ctitorul bisericii din Asînip și fost duhovnic al Chiriarhului nostru, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu.

Bucuria a fost cu atât mai mare, deoarece în anul centenarului nașterii marelui duhovnic și ctitor, credincioșii din Asînip și Turdaș au fost prezenți în număr mare la slujba de sfințire a noii troițe din curtea bisericii, edificată prin generozitatea familiei domnului Aurel Gruiță, spre aducere aminte de lemnul sfânt pe care Fiul lui Dumnezeu S-a jertfit pentru mântuirea noastră. În cadrul aceleiași slujbe, citindu-se rugăciunea specială din rânduiala prevăzută, a fost binecuvântat și bustul protosinghelului Tit Moldovan, așezat tot în incinta curții bisericii, în apropierea troiței, prin osteneala părintelui paroh Cosmin Cobârzan și a enoriașilor încredințați spre păstorire.

Alături de preotul paroh, au mai participat la acest eveniment însemnat pentru comunitate, religios și cultural deopotrivă, părintele profesor Justinian Cârstoiu de la București, ucenic apropiat al protosinghelului Tit, care a ținut un bogat și inedit cuvânt, descriind „portretul angelic” al părintelui său duhovnic din anii tinereții și depănând amintiri din frumosul trecut al comunității anilor 1970-1980.

Dintre noi, la acest moment comemorativ, desigur, nu putea lipsi părintele ieromonah Tit Moldovan, născut în Asînip, nepot al protosinghelului Tit Moldovan, care, purtând numele unchiului întocmai, îi urmează și în aceeași vocație monahală de peste douăzeci de ani, de când este închinoviat în obștea Mănăstirii prahovene Crasna. Nu în ultimul rând, alături de noi s-a aflat și părintele Paul Ciungan, tot fiu al satului, astăzi preot slujitor și duhovnic la cunoscuta Mănăstire Govora.

La final, am adresat alese mulțumiri tuturor celor care au contribuit la edificarea noii troițe și a monumentului comemorativ în cinstea protosinghelului Tit Moldovan, după care a urmat agapa frățească la care au luat parte toți credincioșii. Astfel, a fost binecuvântată cu pecetea bucuriei duhovnicești o nouă zi ce va rămâne în memoria comunității parohiale din Asînip ca un ceas aniversar al recunoștinței pentru înaintași și al unității între generații.

Pr. paroh Cosmin-Viorel Cobârzan

Share